Lidmaatschap

De VVCM kent de volgende lidmaatschapsvormen:

 1. ‘Gewoon’ Lidmaatschap; de kosten bedragen € 200,- (incl. btw) per jaar.
 2. ‘Young Professional’ Lidmaatschap, jonger dan 30 jaar; de kosten bedragen € 75,- (incl. btw) per jaar.
 3. ‘Senioren’ Lidmaatschap, 68 jaar en ouder; de kosten bedragen € 100,- (incl. btw) per jaar.
  (tarieven vanaf 1 januari 2018)

In het lidmaatschap is begrepen:

 • abonnement op het magazine ‘De Credit Manager’ (verschijnt vier maal per jaar);
 • deelname aan landelijke bijeenkomsten (incl. de Algemene Ledenvergadering);
 • deelname aan studiebijeenkomsten;
 • gebruik van de VVCM website, inclusief de speciale diensten voor leden;
 • korting op de deelnamekosten van de opleidingen CCP, CCC en CCM;
 • korting op deelnamekosten congressen.

Opzeggingen

Het lidmaatschap van de VVCM dient vóór 1 december van het lopende kalenderjaar schriftelijk te worden opgezegd. Het lidmaatschap eindigt dan per 1 januari van het daaropvolgende jaar.

Het lidmaatschap wordt aangegaan op persoonlijke titel.

Huishoudelijk reglement              Statuten

Lid worden?

 

Shares