Geschiedenis

VVCM verenigingsschipOp dinsdag 20 maart 1990 werd, tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Kurhaus te Den Haag, het ‘VVCM Verenigingsschip’ te water gelaten; een schip dat onder onafhankelijke vlag vaart, met als basis de ‘database’ waarmee vervolgens vorm gegeven kon worden aan ‘educatie, netwerk en magazine’ met als coördinerend geheel het ‘secretariaat’.

Het ontwikkelen en ondersteunen van credit management, het bevorderen van de vakkennis en de toepassing daarvan en het behartigen van de belangen van de beoefenaars, alles in de ruimste zin van het woord, luidde ( en luidt nog steeds) de doelstelling van de VVCM. Met de ‘tools’ uit het schip was het de bedoeling om deze doelstelling te verwezenlijken en er zorg voor te dragen dat het schip zou blijven drijven.

Tijdens de bijeenkomst van 20 maart 1990 werd ‘de daad bij het woord gevoegd’ door de presentatie van de eerste uitgave van ons magazine ‘De Credit Manager’. Tijdens deze bijeenkomst wees de heer mr. C.J.A. van Lede, voorzitter van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen, op het belang van goed credit management. Het rendement van een bedrijf kan ook worden verbeterd door kostenverlaging; omzetverhoging alleen is niet voldoende. Een grote order betekent niet automatisch dat er ook winst wordt gemaakt.

Met de oprichting van een vereniging voor credit management, liep Nederland een klein stukje in van de achterstand op de Angelsaksische landen en Amerika waar credit managers al meerdere decennia lang een platform hebben. In deze landen werd reeds in 1990 het belang van een goed cash-management onderkend, terwijl in Nederland bij gunstige ontwikkelingen van de omzetten de aandacht voor de kredietwaardigheid van de afnemers (zeer ten onrechte) leek te verslappen. De hoogste tijd dus om in ruime kring de aandacht te vestigen op de noodzaak om credit management als integraal onderdeel van het bedrijfsbeleid te gaan erkennen.

Op 26 lustrumspecial 2005mei 2005 vierde de VVCM het 15-jarig bestaan. Ter gelegenheid van deze mijlpaal verscheen op de jubileumdag een speciale lustrumeditie van De Credit Manager. In deze uitgave blikken oud-bestuurders en ereleden Oswald Royaards en Frans van Eck – de mannen van het eerste uur die ruim twaalf jaar als tandem het kloppend hart vormden van het VVCM-bestuur – terug op de begindagen van de vereniging. ‘De VVCM heeft overduidelijk haar bestaansrecht bewezen. Nu moet een sprong worden gemaakt naar professionalisering’, aldus Oswald Royaards. En Frans van Eck: ‘Als VVCM moeten we doorpakken en de status die we in de afgelopen vijftien jaar hebben verworven verder uitbreiden. Elke creditmanager/debiteurenbeheerder zou lid moeten zijn van de vereniging.’ Mannes Westhuis, tot 2010 bestuursvoorzitter, schetste daarnaast in een interview de toekomstplannen van de VVCM. Ook bevatte de lustrumeditie een overzicht van de nieuwe huisstijl van de vereniging. Download hier de lustrumeditie creditmanager 2005.

In 2010 vierde de vereniging het vierde VVCM-lustrum. Klik hier voor het filmpje van het lustrumcongres. Om het 20-jarig bestaan luister bij te zetten, besloot de redactie van De Credit Manager uit de afgelopen twintig jaargangen een aantal artikelen te selecteren, die samen een mooi overzicht geven van wat het blad te bieden heeft. Dit bleek lastiger (en tijdrovender) dan verwacht. De eerste jaren na de oprichting van de vereniging verscheen De Credit Manager, onder leiding van oud-voorzitter Oswald Royaards en hoofdredacteur Frans van Eck, weliswaar ‘slechts’ drie keer per jaar, maar in totaal moest de redactie toch ruim 65 nummers doorploegen. Met als resultaat de bundel ‘Het beste uit De Credit Manager 1990-2010. De bundeling geeft weer hoe ons vakgebied zich in de afgelopen jaren in hoog tempo heeft ontwikkeld. Credit management wordt tegenwoordig gezien als een cruciaal onderdeel van de bedrijfsvoering, en daaraan heeft de VVCM een belangrijke bijdrage geleverd. Naast de dwarsdoorsnede van 20 jaar vakinhoudelijke artikelen en interviews bevat deze lustrumbundel ook visueel vertier. Zo illustreren de collages van de covers van De Credit Manager de evolutie die de vormgeving van het magazine door de jaren heen heeft doorgemaakt. Download hier Het beste uit De Credit Manager 1990-2010.

VVCM 25 jaar LOGOIn 2015 bestond de VVCM 25 jaar en is zij uitgegroeid tot hét platform voor professioneel credit management. Ook het 5e lustrum is feestelijk gevierd! Bezoek onze Facebook pagina voor de foto’s en video’s van dit event.

Shares