Big Data en machine learning krijgen steeds vastere voet aan de grond in bedrijven. Velen zijn van mening dat het tijdperk van kunstmatige of artificiële intelligentie (AI) is aangebroken. Duidelijk is dat met de vooruitgang die wordt geboekt, ondernemingen zich moeten voorbereiden op een heel andere toekomst. Maar om van deze veranderingen te profiteren, kan het voor sommige bedrijven nodig zijn de manier waarop ze nu werken op een ingrijpende wijze aan te passen.

De manier waarop op dit moment veel bedrijven naar AI en Big Data kijken, beperkt de potentiële mogelijkheden. Het wordt vaak gezien als een instrument dat kan bijdragen aan de vermindering van de operationele kosten, niet als een fundamentele verandering die leidt tot het genereren van verhoogde productiviteit en output en meer zekerheid over de bedrijfsstrategie. Bedrijven moeten zakelijke expertise en inzicht combineren met AI en Big Data om deze succesvol te laten zijn. De ‘C-suite’ (CEO, CFO, COO, CIO, CMO) kan zich daarom niet veroorloven om deze ontwikkeling te negeren.

Toenemend gebruik van deze technologieën kan de leiders van een bedrijf helpen bij het beantwoorden van een aantal groot aantal zakelijke en organisatorische vragen – diepe domeindeskundigheid is daarvan een essentieel onderdeel. Om ervoor te zorgen dat bedrijven het maximum halen uit big data en de AI, volgen hier enkele tips voor de C-suite:

Blijf de ontwikkelingen voor
Het succes van de huidige AI is gebaseerd op grote hoeveelheden gegevens. Hoe meer gegevens worden ingevoerd, hoe slimmer de toepassing wordt. En de hoeveelheid data die bedrijven genereren, blijft exponentieel groeien. Deze combinatie leidt tot steeds betere analyses, beoordelingen en voorspellingen, niet alleen op het gebied van de traditionele bedrijfsrapportages – zoals opbrengsten, kosten en verkoop -, maar ook door datasets uit interne en externe bronnen te combineren die resulteren in nieuwe vormen van inzicht en prognose. Het gevolg is dat de ‘C-suite’ in staat is te anticiperen op potentiële problemen, of mogelijkheden.

Tot voor kort waren dit soort analyses het werk van ‘number crunching teams’. Als we de technologie dit laten overnemen, wordt een betere en snellere besluitvorming mogelijk. Het is zelfs denkbaar dat we de technologie beslissingen laten voorbereiden. Het valideren hiervan kan leiden tot een versterkt strategisch denken.

Analyseer uw processen
Bedrijven die met deze verandering beginnen, moeten als eerste de organisatie analyseren om te bepalen welke functies het meest kunnen profiteren van Big Data en AI-oplossingen.Big data with digital globe and magnifying glass, 3d render
Er zullen hiaten zijn die opgevuld kunnen worden. Personeel moet worden bijgeschoold, en procedures moeten worden aangepast om te profiteren van de nieuwe omgeving die wordt gecreëerd. Een voorbeeld van de wijze waarop dit concept kan worden ingevuld, is veiligheid. Veel bedrijven worstelen met de bedreigingen die zich op dit moment voordoen en hebben moeite om duidelijke protocollen vast te stellen om hun activa te beschermen.

MIT ontwikkelde een op AI-gebaseerde toepassing die meer dan 85% van cyber attacks opspoort door het analyseren van de gegevens van miljarden dagelijkse logbestanden. Na verloop van tijd leert de toepassing aanvalspatronen te herkennen, waarbij voortdurend het vermogen om bedreigingen te voorspellen wordt verbeterd. Door het gebruik van dergelijke systemen wordt de detectie van bedreigingen verbeterd, terwijl mankracht en middelen worden vrijgemaakt om andere security-activiteiten te vervullen – of een ander deel van het bedrijf bij te staan.

Flexibiliteit is de sleutel
Het tempo van de technologische verandering is enorm. Dit zal alleen maar toenemen, waarbij nieuwe ideeën, technieken, bedrijven en producten worden gecreëerd. Het vermogen om de beste oplossing voor een bedrijf te identificeren en te implementeren, en op het juiste moment hiervan maximaal te profiteren, is een grote uitdaging. Nergens is dit meer van toepassing dan op het gebied van AI en Big Data, waar honderden start-ups met elkaar concurreren om de volgende marktleiders zijn.

Bedrijven moeten ervoor zorgen dat zij beschikken over een goed gestructureerd architectuurraamwerk dat CIO’s in staat stelt om te reageren met de flexibiliteit die nodig is om nieuwe toepassingen te implementeren en oude te vervangen.

Vergroot het AI-bewustzijn
Geautomatiseerde technologieën kunnen worden toegepast op de meeste processen. Bedrijven moeten dus zoeken naar de plaatsen waar deze toepassingen de processen kunnen ondersteunen en onnodig werk kunnen elimineren. AI verbetert het inzicht in de onderlinge afhankelijkheid van processen en is in staat om snel grote hoeveelheden data te analyseren. Daarbij ondersteunt het functies en werkzaamheden waarvoor tot nu toe menskracht nodig was. Echter, de ondersteuning van AI en Big Data gaat veel verder dan wat wij mens kunnen doen, omdat de beschikbare rekenkracht voor een enorme capaciteit zorgt.

Er zijn veel gebieden waar AI toegevoegde waarde kan bieden, zoals contractmanagement, compliance, financiën, human resources en supply chain. Door middel van AI kunnen bedrijven het werk van de teams veel effectiever maken doordat waardevolle inzichten snel beschikbaar zijn. Gerobotiseerde processen kunnen menselijke interacties nabootsen waarbij het systeem op dezelfde manier werkt als een persoon dat zou doen – maar sneller en met minder fouten. Facturatie, periode afsluiting, payroll, claims management, order management zijn voorbeelden van gebieden waar deze toepassingen op worden ingezet. En de cognitieve vermogens van robotsystemen worden snel beter.

In plaats van het programmeren van robots met de regels die nodig zijn om menselijke activiteiten na te bootsen, wordt de software ontwikkeld met behulp van machine learning waardoor de robot langzamerhand de kennis opdoet om bedrijfsprocessen uit te voeren.

Tot besluit
We zijn nog maar aan het begin van de ontdekkingsreis van wat Big data en AI voor ons kunnen betekenen. Het potentieel lijkt vrijwel onbeperkt. Zij kunnen een bedrijfsplatform worden met een grotere efficiëntie en veel lagere kosten, en ze kunnen ons zelfs helpen in de toekomst te kijken. Maar, bedrijven moeten niet vergeten dat deze tools geen vervanging voor de mens zijn. De menselijke inzicht en intuïtie blijven de unieke eigenschappen die organisaties sturen op een manier die automatisering gewoon niet kan imiteren.
Big Data en Al kunnen de C-suite enorm ondersteunen, zolang de beperkingen worden begrepen. Als deze technologieën goed worden toegepast, wordt ons vermogen om te innoveren alleen beperkt door ons voorstellingsvermogen.

Big data business scientist presenting the conceptNoot
Dit artikel is een vertaling van ‘What’s the key to success for big data and AI?’, gepubliceerd op www.information-age.com, 1 februari 2017.

Bron: De Credit Manager – Officieel orgaan van de VVCM – jaargang 28 nummer 1 – 2017
Auteur: Lee Beardmore is Vice President en Chief Technology Officer bij Capgemini Business Services.

Shares