Handelsinformatie
Goed credit management begint bij het inwinnen van correcte handelsinformatie. Check voor dat u levert aan een onbekende afnemer de financiële positie en kredietwaardigheid van deze afnemer. Zo vermindert u de kans dat uw debiteur insolvabel is en u niet kan betalen voor de goederen of prestaties die u hem heeft geleverd. Handelsinformatie draagt actief bij aan het voorkomen van fraude en wanbetaling.

Wat doet een handelsinformatiebureau?
De handelsinformatiebureaus schatten aan de hand van scenario’s en risicomodellen in hoe groot de kans is dat een land, bank of een bedrijf failliet gaat en zijn schulden niet meer terug kan betalen. De uitkomst van die analyse bepaalt welke kredietstatus een land of bedrijf krijgt. Kredietbeoordelaars geven aan belenende organisatie een “rapportcijfer” die een obligatierating oftewel kredietcode wordt genoemd.

Wat vindt u in een kredietrapport?

  • Bedrijfsgegevens :datum van oprichting, omvang, locatie en de activiteiten, wie zitten er in de directie en/of bestuur/board.
  • Faillissement gegevens: gegevens rondom een faillissement of een surseance van betaling.
  • Concernstructuur: geeft inzicht inde kredietwaardigheid van de concernrelaties.
  • Linkages: koppeling van meerdere internationale databases, met als resultaat meer inzicht in de concernstructuren.
  • Mediaberichten: lokale online media, relevante berichten.
  • Kredietscore & – limiet: scoremodel met limietadviezen die bedrijven helpen de risico´s te beperken.
  • Betalingsgegevens: betalingservaringen geveninzicht in hoe snel een relatie haar rekeningen betaalt.
  • Balansgegevens :jaarrekeningen van de afgelopen 5 jaar met de belangrijke financiële ratio´s.
  • Historie: hoe heeft een bedrijf zich ontwikkeld.


Voor wie is bedrijfsinformatie relevant?
Voor de debiteurenbeheerders, credit managers, inkopers en andere functionarissen die de kredietwaardigheid van andere bedrijven willen vaststellen.

Op basis van welke bedrijfsinformatie is een kredietrapport gebaseerd? De informatie wordt verzameld uit vele verschillende bronnen, waaronder de Kamer van Koophandel en de rechtbanken. Handelsinformatiebureaus vullen dit aan met eigen onderzoeken waarin de informatie uit verschillende bronnen worden beoordeeld en aangevuld, dit geeft een bredere basis voor uw advies.

Kan ik over ieder bedrijf handelsinformatie opvragen?
Ja, er is handelsinformatie beschikbaar van zowel Nederlandse als buitenlandse bedrijven.

Welke vormen handelsinformatie zijn er beschikbaar?
Er zijn verschillende vormen mogelijk. Welke vorm het beste is, hangt af van de specifieke behoefte. Zo is het voor bedrijven mogelijk individuele relaties te beoordelen, het gehele relatiebestand onder de loep te nemen of geautomatiseerd debiteurenbeheer toe te passen.

Kan ik zelf mijn klanten beoordelen?
Een éénmalige score in de prospectiefase is belangrijk, maar een continue beoordelingssysteem van de score van de klant is nog veel interessanter. Naargelang een prospect een klant wordt, vergaart het kredietbeoordelaar meer en meer historische gegevens met betrekking tot deze klant en dienen deze bijkomende gegevens als parameters ook opgenomen in de klantbeoordeling.

Shares