Opzeggen

Het lidmaatschap van de VVCM moet ingevolge artikel 7 van de statuten vóór 1 oktober van het lopende kalenderjaar schriftelijk worden opgezegd. Het lidmaatschap eindigt dan per 1 januari van het daaropvolgende jaar. Voor meer informatie: secretariaat@vvcm.nl.

Shares