Certified Credit Manager® (CCM)

PHBO logo fcDe positie van credit management in organisaties is sterk veranderd. Hierdoor wordt er ook meer gevraagd van de credit manager. Dankzij de Post-HBO erkende opleiding tot Certified Credit Manager (CCM) voldoet u volledig aan de huidige eisen. De opleiding behandelt alle verschillende aspecten van het vakgebied en slaat een brug naar de overige disciplines in het bedrijf, zoals Verkoop, Marketing, Automatisering, Financiering en Accounting. De afgestudeerde CCM’er kan de kwaliteit en effectiviteit van alle voor het vakgebied relevante processen op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau beoordelen en zo nodig aanpassen.

Informatie

  • Duur: 92 weken
  • Studiebelasting: 490 uur (276 contacturen, 184 studie-uren, 30 uur scriptie)
  • Vooropleiding: Afgeronde CCC-opleiding
  • Investering: € 8.990,- / VVCM-leden € 8.090 (ex btw)
  • Start: Jaarlijks in september (Instroom per module mogelijk)
  • Lesavonden: Woensdag 18:30 – 21:30 uur
  • Leslocatie: VVCM Utrecht

Inhoud

Eerste jaar:
Module 1, 2 en 3 van de CCC opleiding

Tweede jaar:
Het tweede jaar van de opleiding bestaat uit 3 modules, een plan van aanpak voor de scriptie en de scriptie zelf.

Module 4: International Business & Credit Management
– Internationale Handel en Macro Economie (2 colleges)
– InCoTerms (2 colleges)
– Kredietverzekering (3 colleges)
– InCoTerms i.r.t. documentair krediet en werkkapitaal (2 colleges)
– Tentamentraining (1 college)

College PvA & Scriptie:
– Voorbereiding PvA & Scriptie, opzet en inhoud (1 college)

Module 5: Finance: Beslissingen & Planning
– Investeren in Vaste Activa en Werkkapitaal (4 colleges)
– Werkkapitaalbeheer (4 colleges)
– Credit Policy en Cash & Risk Management (4 colleges)
– Tentamentraining (1 college)

Module 6: Overige CM aspecten
– AO/IC (3 colleges)
– Procesmanagement, Kwaliteitsmanagement en Audit (3 colleges)
– Communicatie (5 colleges)

Net als bij CCC voert u de praktijkopdracht uit onder begeleiding. Het onderwerp van de opdracht mag u weer zelf bepalen, zolang dat maar bijdraagt aan het verbeteren het credit management van uw organisatie. In het combinatieprogramma worden verschillende werkwijzen gehanteerd, variërend van hoorcolleges tot individuele activiteiten en werkgroepactiviteiten. Er is steeds voldoende ruimte voor plenaire uitwisseling van kennis en ervaring. Docenten leveren door hun expertise op de verschillende deelterreinen een belangrijke bijdrage aan de praktische toepasbaarheid van de opleiding.

Vooropleiding

U dient te beschikken over het Certified Credit Controller diploma.

Inschrijven

Download hier het aanmeldingsformulier.
LET OP! Bij inschrijving voor de tweejarige CCM-opleiding krijgt u 10% korting op de totale opleidingskosten

Shares