Certified Credit Manager® (CCM)

PHBO logo fcDe positie van credit management in organisaties is sterk veranderd. Hierdoor wordt er ook meer gevraagd van de credit manager. Dankzij de Post-HBO erkende opleiding tot Certified Credit Manager (CCM) voldoet u volledig aan de huidige eisen. De opleiding behandelt alle verschillende aspecten van het vakgebied en slaat een brug naar de overige disciplines in het bedrijf, zoals Verkoop, Marketing, Automatisering, Financiering en Accounting. De afgestudeerde CCM’er kan de kwaliteit en effectiviteit van alle voor het vakgebied relevante processen op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau beoordelen en zo nodig aanpassen.

Informatie

  • Duur: 44 weken
  • Studiebelasting: 250 uur (132 contacturen, 88 studie-uren, 30 uur scriptie)
  • Vooropleiding: Afgeronde CCC-opleiding
  • Investering: € 4.660,- / VVCM-leden € 4.190 (ex btw)
  • Start: Jaarlijks in september (Instroom per module mogelijk)
  • Lesavonden: Woensdag 18:30 – 21:30 uur
  • Leslocatie: VVCM Utrecht

Inhoud

Module 4: International Business & Credit Management
– Internationale Handel en Macro Economie (2 colleges)
– InCoTerms (2 colleges)
– Kredietverzekering (3 colleges)
– InCoTerms i.r.t. documentair krediet en werkkapitaal (2 colleges)
– Tentamentraining (1 college)

College PvA & Scriptie:
– Voorbereiding PvA & Scriptie, opzet en inhoud (1 college)

Module 5: Finance: Beslissingen & Planning
– Investeren in Vaste Activa en Werkkapitaal (4 colleges)
– Werkkapitaalbeheer (4 colleges)
– Credit Policy en Cash & Risk Management (4 colleges)
– Tentamentraining (1 college)

Module 6: Overige CM aspecten
– AO/IC (3 colleges)
– Procesmanagement, Kwaliteitsmanagement en Audit (3 colleges)
– Communicatie (5 colleges)

Net als bij CCC voert u de praktijkopdracht uit onder begeleiding. Het onderwerp van de opdracht mag u weer zelf bepalen, zolang dat maar bijdraagt aan het verbeteren het credit management van uw organisatie. In het combinatieprogramma worden verschillende werkwijzen gehanteerd, variërend van hoorcolleges tot individuele activiteiten en werkgroepactiviteiten. Er is steeds voldoende ruimte voor plenaire uitwisseling van kennis en ervaring. Docenten leveren door hun expertise op de verschillende deelterreinen een belangrijke bijdrage aan de praktische toepasbaarheid van de opleiding.

Komt u in aanmerking?

Met het CCC diploma op zak hebt u toegang tot Certified Credit Manager (CCM), de 1-jarige vervolgopleiding op post-hbo-niveau.

Inschrijven

Download hier het aanmeldingsformulier.

Shares