Zoals wellicht bekend, is per 1 juli 2017 een nieuwe wet inzake (maximale) betaaltermijnen in Nederland van kracht geworden. Het doel van deze wetgeving is grote klanten aan te sporen ‘mkb’-leveranciers sneller te betalen; uiterlijk binnen een maximale termijn van 60 dagen. Lees hier meer over de wet.

Uit een recent onderzoek uitgevoerd door PwC en de VVCM blijkt dat de leden van de VVCM redelijk op de hoogte zijn inzake de invoering van de nieuwe wet betaaltermijnen, maar ook dat het (nog) weinig leeft.

Volgens Renate Corten (werkkapitaal adviseur PwC) zijn de meeste respondenten redelijk bekend met de nieuwe wet. Het merendeel van de respondenten is werkzaam in het functiegebied debiteurenbeheer (uit diverse sectoren) en heeft betalingstermijnen met klanten die langer zijn dan 60 dagen. Opmerkelijk is dat geen van de respondenten heeft gemerkt dat de betaaltermijnen door hun klanten zijn verlaagd en het overgrote deel verwacht geen gevolgen te ondervinden van de nieuwe wet. Hierbij dient opgemerkt te worden dat één van de oorzaken hiervoor kan zijn dat niet alle respondenten ‘mkb’ leveranciers zijn en derhalve de nieuwe wet niet of nauwelijks impact heeft.

Danny Siemes (werkkapitaal adviseur PwC): ‘de nieuwe wet lijkt (vooralsnog) weinig effect te hebben. We zitten nog in een overgangsperiode, dus wellicht dat deze conclusie nog iets te voorbarig is, maar we zullen het met aandacht blijven volgen’.

Shares