Abonnement

De Credit Manager is al 28 jaar hét onafhankelijke vakblad in Nederland op het gebied van credit management en tevens officieel orgaan van de VVCM. Het magazine verschijnt vier keer per jaar en bevat praktijkgerichte artikelen en interviews over actuele thema’s en trends in het vakgebied. Regelmatig komen wetenschappers en professionals aan het woord om hun visie weer te geven. Ook nieuws over de VVCM en aankondigingen en verslagen van (leden)bijeenkomsten, workshops en congressen zijn in het blad opgenomen. De redactie heeft als missie het promoten van het vakgebied credit management op een actuele, professionele, kritische, onafhankelijke en informatieve manier. De Credit Manager staat voor nieuws en achtergronden, verrijking en verdieping. Het vakblad voor elke credit manager en debiteurenbeheerder!

U kunt zich als abonnee aanmelden door dit formulier in te vullen.

Abonnee gegevens
Bedrijfsnaam

Adres*

Postcode*

Plaats*

Telefoon*

Volledige naam contactpersoon*

E-mail*

Tarieven
Het tarief voor een abonnement op “de Credit Manager” bedraagt € 80,- per jaar excl. 6% BTW.

Voorwaarden*
De statuten bepalen (artikel 7) dat schriftelijk dient te worden opgezegd vóór 1 oktober van het lopende kalenderjaar, waarbij de opzegging dan geldt per 1 januari van het daarop volgende jaar. Indien niet tijdig wordt opgezegd is men nog een volledig kalenderjaar abonnementsgeld verschuldigd.
Ja, ik ga akkoord.

Shares