Management Informatie

Bij veel organisaties wordt de managementinformatievoorziening ingevuld met verantwoordingsinformatie. Deze beslaat vooral het financiële domein, kent vaak een louter historisch karakter en is vanwege betrouwbaarheidseisen na een verslagperiode en afsluitcyclus beschikbaar. De aandacht voor deze verantwoordingsinformatie gaat soms teveel ten koste van de noodzakelijke stuurinformatie voor de gehele business. Een balans in beide doelstellingen van managementinformatie is belangrijk. Organisaties moeten ondernemen in turbulente en concurrerende omgevingen. Verandering lijkt in deze tijd de enige constante te zijn. Een belangrijk wapen is data, dan met name managementinformatie, te omarmen als de nieuwe productiefactor. .

Relevante artikelen

 

Shares