Kengetallen

Risico en onzekerheid zijn vaste bestanddelen van het dagmenu van de credit manager. Grip op onzekerheid en risico vertaalt zich in lagere afschrijvingen op debiteuren, minder kapitaalsbeslag en betere financiële planning. Statistiek en kansberekening zijn voor de credit manager de professionele gereedschappen om zijn vak succesvol uit te oefenen. Elke ambitieuze credit manager wil maximale resultaten behalen: resultaten die zichtbaar zijn door metingen en statistieken. Dagelijkse berekeningen tonen de financiële gezondheid van de debiteurenportefeuille en of uw team voldoet aan de gestelde doelen. Met behulp van gespecialiseerde creditmanagementsoftware heeft u duidelijke, consistente, relevante en betrouwbare data eenvoudig beschikbaar wanneer u het nodig heeft.

Informatie

Alles geordend naar Maat en Getal
Kansrekening en statistiek voor credit managers’ is de eerste uitgave van de VVCM in de nieuwe Praktijkreeks Credit Management. Het boek biedt een beknopte en duidelijke inleiding in de statistiek en kansrekening toegespitst op het werkterrein van de credit manager. Duidelijke voorbeelden uit de praktijk wijzen de weg en beknopte Excel-instructies helpen de credit manager zelf aan de slag te gaan. Lees verder

Cashflow: betekenis en een berekening
Een veelvuldig gebruikt begrip in de financiële wereld is Cashflow. De vraag is, wat hiermee bedoeld wordt. Het is van belang om tot een goed begrip en dus een goede definitie te komen. De betekenis van cashflow is groot, wat ondermeer blijkt uit het feit dat dit begrip vaak gebruikt wordt door financieel-economische specialisten. Cashflow staat niet vermeld als een aparte post in de winst- en verliesrekening, hetgeen betekent dat deze berekend dient te worden op basis van de daarin opgevoerde bedragen.
Lees verder

Shares