Verslaglegging

De overheid vindt het belangrijk dat bedrijven open zijn over hoe zij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in binnen- en buitenland. Bedrijven worden gestimuleerd om verslag uit te brengen over hun economische en sociale prestaties en wat zij doen op het gebied van milieu. Bedrijven geven zelf ook aan dat verslag uitbrengen over MVO hen helpt. Zo laten ze werknemers, klanten en opdrachtgevers zien dat ze serieuze en verantwoordelijke werkgevers en business partners zijn.

Onder de huidige economische omstandigheden wordt een geautomatiseerde kredietanalyse met ratings steeds onbetrouwbaarder. Het credit management doet er verstandig aan het gebruik van rating benchmarks te overwegen. Deze analysemethode is een innovatie binnen de kredietanalyse. Met rating benchmarks zijn de relatieve veranderingen per debiteur en van het hele porfolio inzichtelijker en heeft men aanzienlijk meer criteria voor een analyse beschikbaar. Een analyse met rating benchmarks is te automatiseren, zodat de efficiency van het kredietanalyseproces niet achteruitgaat als men meer moet analyseren.

Shares