Factoring

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering. Een ondernemer draagt zijn facturatie en debiteurenrisico over aan een gespecialiseerd bedrijf, de factoringmaatschappij. In ruil voor een vergoeding aan dit bedrijf ontvangt de ondernemer direct zijn geld. Hij hoeft dus niet te wachten totdat zijn facturen zijn betaald. Hierbij wordt de debiteurenportefeuille uitbesteed aan een extern bedrijf; de factor. Deze factor kan zich beperken tot slechts de financiering van de debiteurenportefeuille, maar de opdrachtgever kan er ook voor kiezen het debiteurenbeheer en incasso uit te besteden aan de factor, waardoor de gehele debiteurenadministratie wordt overgenomen door de factor. Hierdoor is factoring van debiteuren zeer geschikt voor groeiende bedrijven, omdat de omvang van de financiering meegroeit met de omvang van de debiteurenportefeuille.

Relevante artikelen

De wondere wereld van crowdfunding
Crowdfunding ontwikkelt zich snel naar een serieuze financieringsoptie. Proposities zijn professioneler en er zijn platforms in alle soorten en maten. Ook de groei in volumes is substantieel. Tegelijkertijd zien we dat toezichthouders scherper opletten en dat daadwerkelijk wordt gewerkt aan een wettelijk kader. Hoe vind je de weg in dit doolhof van aanbieders en regels? Lees het volledige artikel

Beter credit management kleinbedrijf door innovatieve werkkapitaalfinanciering
De vlottende activa als geheel en de debiteurenvorderingen in het bijzonder vormen bij het kleinbedrijf1 een relatief groot aandeel van het balanstotaal. De bedrijfsvoering van deze categorie bedrijven is risicovoller, omdat activiteiten en risico’s veelal minder goed kunnen worden gespreid. Kredieten zijn daardoor niet of nauwelijks te verkrijgen via conventionele kanalen. In het kleinbedrijf zit echter juist wel veel potentieel. Met professioneel credit management en het toepassen van innovatieve netwerkfinanciering kunnen ook kleine bedrijven hun bedrijfsvoering verbeteren en krijgen zij meer financiële armslag voor investeringen. Lees het volledige artikel

Basel III en credit management
De financiële crisis heeft overheden, banken en financiële instellingen nationaal en internationaal gedwongen om de rol van de banken binnen de economie grondig te analyseren. Deze analyse leidt tot verscherping van wet– en regelgeving voor de producten en diensten van banken. De credit manager zal hiermee worden geconfronteerd: de beschikbare liquiditeit wordt schaarser en duurder, banken zijn minder gretig in het afgeven van kredieten en/of garanties. Voor credit managers betekent dit dat hun rol gaat verschuiven naar het beheersen van de kortlopende liquiditeit van de onderneming en het vervullen van een centrale rol binnen de organisatie. Lees het volledige artikel

De drijvende krachten achter crowdfunding
Dertien jaar geleden sprak ik met één van mijn beste vrienden over zijn doel om door te breken als artiest. Platenmaatschappijen wilden hem best tekenen, maar dan moest zijn muziek, haar en kleding wel anders. Het was het jaar 2001: de hoogtijden van MySpace, waar mijn vriend online duizenden fans had verzameld. Ik zei: ‘Waarom vragen we hun niet gewoon om een tientje? Dan heb je die platenmaatschappijen helemaal niet nodig. 50.000 dollar moet toch ruim voldoende zijn om een fatsoenlijke plaat op te nemen?’ Lees het volledige artikel

 

Shares