Facturatieproces

Een van de belangrijkste oorzaken van een slechte cashflow zijn achterstallige betalingen door klanten. Debiteuren betalen vaak te laat omdat de facturen fouten of onduidelijkheden bevatten. Lastig, duur en tijdrovend, omdat het in de praktijk leidt tot veel geharrewar en discussie. Daarom is het van groot belang dat facturen kloppen en 100% correct zijn. Ze moeten bovendien voldoen aan de eisen van de Belastingdienst. Die gelden ook voor digitaal verzonden facturen. In sommige gevallen zijn aangepaste regels van toepassing, bijvoorbeeld bij gebruikmaking van de verleggingsregeling. Ook gelden er andere factuurregels bij internationaal zakendoen.

Relevante artikelen

Shares