Leverings- en betalingsvoorwaarden

Bij het sluiten van een overeenkomst gelden vaak algemene voorwaarden, ook wel ‘de kleine lettertjes’ genoemd. Dit omdat de letters van de tekst vaak ook echt heel klein zijn. Algemene voorwaarden zijn schriftelijk vastgelegde bepalingen, waarin van alles is geregeld over de mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen ondernemer en kant. Van hoe en wanneer een product of dienst wordt geleverd en met welke garantie tot en met de procedure voor klachtenafhandeling en de spelregels voor betalen. Vaak hebben algemene voorwaarden een andere naam, bijvoorbeeld leveringsvoorwaarden, bezorgvoorwaarden, reparatievoorwaarden of garantiebepalingen. Dat zijn dan gewoon de algemene voorwaarden. Voor ondernemers zijn algemene voorwaarden cruciaal. Heldere betalingsvoorwaarden die door de klant worden geaccepteerd, zijn de eerste stap om wanbetaling te voorkomen.

Relevante artikelen

Incoterms®
Internationaal zakendoen vraagt om duidelijke afspraken over waar de verantwoordelijkheid van de verkoper ophoudt en die van de koper begint. Daarvoor bestaan sinds 1936 de Incoterms® van de International Chamber of Commerce (ICC). De Incoterms® zijn een nauwkeurige beschrijving van de rechten en plichten van koper en verkoper bij het leveren van de goederen m.b.t. het transport, de verzekeringen, vergunningen en douaneformaliteiten. Lees het volledige artikel

Shares