E-invoicing

 

De voordelen van elektronische debiteurenfacturatie zijn duidelijk: het is sneller, goedkoper en betrouwbaarder dan handmatige methoden en elimineert het gedoe en de inefficiëntie van papieren facturen. Maar het automatiseren van het debiteurenproces en het uitvoeren van een succesvol e-factureringproject lijkt soms een ontmoedigende taak. De werkelijkheid is, dat met de juiste strategie en oplossing 100% elektronische facturering kan worden bereikt zonder de belangen van zowel klanten als bedrijf te beschadigen.

Relevante artikelen

 

Impactanalyse e-factureren
Ieder jaar versturen bedrijven zo’n 11,5 miljoen facturen naar de overheid, waarvan 6 miljoen naar gemeenten. Vervolgens worden deze facturen handmatig verwerkt. Dit kost tijd en geld. Het gebruik van e-factureren, waarbij facturen elektronisch worden ontvangen en verwerkt, wordt daarom gestimuleerd. Vanaf 1 januari 2011 mogen bedrijven al hun facturen voor de Rijksoverheid elektronisch indienen, dit is een besluit van de Ministerraad. Een eerdere wetswijziging stelde de papieren factuur al gelijk aan de elektronische factuur. Voor gemeenten geldt nog geen vergelijkbare verplichting als op Rijksniveau. In het iNUP wordt van gemeenten wel een positieve grondhouding gevraagd om de komende jaren dat te doen wat nodig is om elektronische facturen te ontvangen. In het kader van de Digitale Steden Agenda (DSA) zetten de grote gemeenten zich ook in voor het elektronisch kunnen ontvangen van facturen om zodoende een sterke stadseconomie en het lokale vestigingsklimaat te verbeteren. Lees het volledige artikel

‘E-FACTUREREN VOOR ONDERNEMERS’ IN EEN OOGOPSLAG
Het is onbegrijpelijk dat het overgrote deel van de facturen nog op papier wordt geprint, verstuurd en daarna door de ontvanger weer wordt overgetikt of – eventueel – ingescand. Er worden daarbij gemakkelijk fouten gemaakt: bij het overtikken van factuurnummers, ordernummers, rekeningnummers, factuurbedragen, adresgegevens, etc. Fouten, die weer aanleiding vormen voor vertraging en misverstanden. Door facturen elektronisch te versturen en te verwerken kunnen kosten en schaarse arbeidskracht worden bespaard. Lees het volledige artikel

De complete gids Elektronisch factureren
Elektronisch factureren begint in Nederland steeds meer ingeburgerd te raken, zowel bij de
overheid als bij bedrijven. Er zijn twee belangrijke aspecten die aan de verdere verspreiding
van e-facturatie bijdragen, te weten: de te behalen kostenbesparingen ten opzichte van het
traditioneel per post versturen van facturen en de mate waarin datastandaarden in het
handelsverkeer algemeen geaccepteerd en effectief verwerkt kunnen worden. Bij dat laatste
speelt software een belangrijke rol, in het bijzonder ook de mate waarin boekhoud- en ERPsoftware
elektronisch factureren ondersteunt. Lees de complete gids

Shares