Facturering

Factureren is een vak. Het op tijd verzenden van een juiste en foutloze factuur legt de basis voor een tijdige betaling en daarmee voor meer cash. Is de rekening eenmaal verzonden, dan begint het debiteurenbeheer. Is de betaling op tijd binnen? Zo niet, dan moet snel en effectief worden gehandeld. In de dagelijkse praktijk van het ondernemen krijgen zowel facturering als opvolging vaak niet de volle aandacht die zij verdienen. Om de simpele reden dat sales meer prioriteit heeft dan cashmanagement. Begrijpelijk, maar risicovol voor de onderneming.

Shares