Faillissement en surseance van betaling

Bedrijven die financieel in zwaar weer zitten en (tijdelijk) niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen, kunnen van de rechter uitstel van betaling krijgen (surseance). Doel is een faillissement af te wentelen door orde op zaken te stellen, bijvoorbeeld door met de schuldeisers een betalingsregeling te treffen. Surseance van betaling wordt echter vaak gezien als ‘het voorportaal van een faillissement’ . Het kan dus een oplossing bieden, maar eindigt doorgaans toch in een faillissement. Uit Engeland is een procedure (pre pack) afkomstig die nog voor de aanvraag van surseance van start gaat. Hierbij wordt achter de schermen door een stille bewindvoerder een faillissement voorbereid dat direct overgaat in een doorstart.

Relevante artikelen

Wet Continuïteit Ondernemingen: voor- of achteruitgang?
In de ontwikkeling van de insolventie wet- en regelgeving bestaat een tendens om voortzetting van ondernemingen te faciliteren bij dreigende insolventie. Deze ‘business rescue’ trend heeft verschillende uitingsvormen. Een nieuwe voorgestelde vorm is de pre pack die in de Wet Continuïteit Ondernemingen I (WCO I) is opgenomen. In dit artikel worden de belangrijkste bepalingen en achterliggende uitgangspunten van deze regeling behandeld. Tevens wordt een kritische beschouwing van de WCO I gegeven. Deze bijdrage start met een beschouwing over het wederkerige verband tussen continuïteit en waarde(creatie). Lees het volledige artikel

Mijn klant is failliet: mag ik de stekker eruit trekken?
Met regelmaat word ik door de rechtbank Oost-Brabant benoemd tot curator in faillissementen van natuurlijk personen en rechtspersonen. Daarnaast ben ik werkzaam als advocaat en sta ik in die hoedanigheid ondernemingen bij die als schuldeiser zijn betrokken bij een faillissement, doordat zij bijvoorbeeld goederen of diensten hebben geleverd waarvan de facturen onbetaald zijn gebleven. Lees het volledige artikel

Crisis in de retailsector
De afgelopen maanden werd Nederland overspoeld door een golf van faillissementen van bekende winkelketens. Onder andere Perry Sport, Manfield, Dolcis, Invito, Paradigit, Macintosh, Miss Etam, DA en last but not least V&D legden het loodje. Ook bekende namen als Blokker en de Hema zitten in zwaar weer. Wat zijn de achtergronden van deze retailcrisis? En hoe ziet de toekomst van de Nederlandse winkelstraat eruit? De Credit Manager vroeg dit aan Nicki Albers, Directeur Risk Services Nederland, Azië, Oceanië en Global Programs, en Kock de Vries, hoofd Bijzonder Beheer (Special Risk Management). Beiden zijn werkzaam bij Nederlands grootste kredietverzekeraar Atradius. Lees het volledige artikel

Verkort deponeringstermijn om faillissementsfraude aan te pakken
Hoewel het aantal faillissementen dit jaar daalt, zijn ondernemers in Nederland nog te vaak slachtoffer van faillissementsfraude. Bij maar liefst een kwart tot een derde van alle faillissementen is sprake van fraude, blijkt uit onderzoek van hoogleraar faillissementsfraude prof. mr. Tineke Hilverda. Ondanks de enorme schade, schiet de aanpak van faillissementsfraude ernstig tekort. Dat stelt de Haagse Commissie van VVCM en VCMB in een brief aan minister Ard van der Steur van Justitie stuurde. De brancheverenigingen pleiten er in de brief voor de deponeringstermijn te verkorten naar tien maanden na sluiting van het boekjaar. Nu is de termijn nog dertien maanden. Lees het volledige artikel

Heffing griffierechten anders na invoering digitaal procederen
De digitalisering van de rechtspraak heeft voor het juridisch credit management heel wat in petto. Niet alleen wordt de werkwijze qua procederen compleet anders. Ook de heffing van griffierechten zal compleet veranderen. Naast de al geplande verhoging van de griffierechten wordt dit feitelijk een nieuwe verkapte bezuiniging. Lees het volledige artikel

Faillissementen voorkomen: moet de overheid ingrijpen?
Ook zonder financiële crisis zorgen faillissementen wereldwijd voor waardevernietiging. Wat betekent dat? Dat er altijd rekeningen te betalen zullen zijn. Wie ervoor opdraait, is afhankelijk van de omstandigheden, maar het zijn niet alleen de eigenaars of aandeelhouders van de gefailleerde onderneming die het gelag betalen: ook de personeelsleden die hun baan verliezen, leveranciers die een klant kwijtraken (plus openstaande vorderingen), klanten, overheid… Lees het volledige artikel

Shares