Debiteurenbeheer en werkkapitaal

Bedrijven hebben ‘cash’ nodig om hun verplichtingen na te komen en tegenslagen te kunnen opvangen. Bijvoorbeeld wanneer klanten later betalen, voorraden zich opstapelen en leveranciers hun betalingstermijnen aanscherpen. De liquiditeitspositie is dan ook van levensbelang voor de continuïteit en vitaliteit op korte en lange termijn. Met verbetering van het werkkapitaal kan financiële ruimte worden gecreëerd. Werkkapitaalbeheer is een van de topprioriteiten voor bedrijven en vereist een continue balans tussen beperking van werkkapitaal en het verbeteren van de cashflow. Welke maatregelen kunt u treffen en wat zijn de laatste trends?

Relevante artikelen

Rapport ‘Eén klant, verschillende belangen? Succesvol credit management in een verkoopgerichte omgeving’
Het rapport benadrukt de relatie tussen sales en creditmanagement. Zij bekijken klanten vaak vanuit een andere invalshoek, en beseffen onvoldoende dat nauw samenwerken de bedrijfsresultaten en continuïteit van hun organisatie fors kan verbeteren. Het rapport adviseert hoe beide afdelingen beter kunnen samenwerken. Lees het volledige rapport

Wat zijn toch die gele dingen?
Misschien stuit dit wat ik nu ga schrijven een aantal credit managers tegen de borst, maar ik moet het toch even kwijt. Noem het beroepsdeformatie, maar ik heb een slechte eigenschap. Ik wil graag weten hoe bedrijven hun debiteurenbeheer hebben geregeld. Dat doe ik door rekeningen wat langer te laten liggen en uit principe geen automatische incasso te accepteren. Lees het volledige artikel

Collection Policy
Een procedure voor debiteurenbeheer (collection policy) beschrijft de stappen die een bedrijf volgt bij het waarborgen van tijdige betaling van haar debiteuren. Procedures voor debiteurenbeheer verschillen per bedrijf. Bedrijven kunnen afwijken van hun debiteuren beleid voor een langdurige of vertrouwde klant. Definieer de doelstellingen van de debiteurenbeheer in het kader van de bedrijfsstrategie en organisatiestructuur. Lees het volledige artikel

“Ik ben de meest gehate man binnen BMW”
Laurent Schmit (32 jaar) is als Manager Credit Department de routeplanner voor sales. Hij streeft naar zo veel mogelijk BMW’s op de weg, maar wel op een financieel gezonde manier. Laurent vertelt wanneer Verkoop het gaspedaal moet indrukken of op de rem moet trappen. In z’n achteruit is in ieder geval geen optie! Lees het volledige artikel

‘Maak credit management concreet en tastbaar’
Hoe bereik je dat credit management een integraal onderdeel vormt van het financieel beleid, aangestuurd en aangejaagd door het topmanagement? Die vraag bezorgt veel credit managers hoofdbrekens. Maar niet bij Randstad Holding. Alle werkmaatschappijen wereldwijd werken al jarenlang volgens een gestandaardiseerde ‘blue print’ en de DSO is een vast agendapunt in het CFO-overleg, de Raad van Bestuur en de rapportage aan de Raad van Commissarissen. Robert Jan van de Kraats, Chief Financial Officer en vicevoorzitter van de Raad van Bestuur: ‘De blue print zorgt voor een strakke discipline.’ Lees het volledige artikel

Casper Sonnega: ‘Uitzonderlijke resultaten behaal je nooit alleen, dat doe je samen.’
n het Utrechtse hoofdkantoor van Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna SCF Benelux) ontmoet ik Casper Sonnega, Director Collections & Recovery Benelux en dit jaar de trotse winnaar van de Credit Management Award. Casper omschrijft zijn functie in de kern als ‘het faciliteren van mijn managementteam’. Hij is verantwoordelijk voor de debt collection en recovery cyclus, en alle daarbij horende activiteiten in de Benelux. Casper (die ook budget- en resultaatverantwoordelijk is voor de operaties in Nederland en België) zorgt met zijn teams voor het (juridische) incassoproces, outsourcing, ontwikkeling en implementatie van efficiencyprogramma’s en voor de portfolio/debt sales. Lees het volledige artikel

MKB kan betaalgedrag verbeteren met een actiever debiteurenbeleid
Ongeveer de helft van de MKB-ondernemers krijgt facturen niet op tijd betaald. Daarmee scoort het betaalgedrag in het MKB slecht. Dit concludeert ING Economisch Bureau op basis van een enquête onder 1.200 MKB-ondernemers. Ondanks verschillende initiatieven zijn er nog altijd geen concrete oplossingen voor verbetering. De bal ligt daarom bij de ondernemer zelf. Een belangrijk aspect dat ondernemers zelf in de hand hebben, is het debiteurenbeleid binnen het bedrijf. Op dit gebied kan met name in het kleinbedrijf nog één en ander worden verbeterd. Lees het volledige artikel

Misbruik van inkoopmacht
Met de intrede van private equity laten financiële ratio’s zich duidelijker dan ooit gelden in ondernemend Nederland. Liquiditeit via langere betalingstermijnen lijken belangrijker dan cashflow uit een gezond businessmodel. Een heilloze weg en kortetermijndenken, met als meest recente voorbeeld V&D. Lees het volledige artikel

Onderzoek bevestigt het bestaan van wanbetalingsketens
Onlangs verscheen in de ‘Review of finance’, het tijdschrift van de European Finance Association, een artikel over een onderzoek naar ‘Payment defaults and Interfirm Liquidity Provision’. Het onderwerp van dit onderzoek betreft de wanbetalingsketen: gaan ondernemingen die financieel krap zitten en geen extra (bank)financiering vinden hun leveranciers later betalen? Betalen die leveranciers dan op hun beurt hun leveranciers later? En hoe lang kan deze kettingreactie doorgaan, of in welke gevallen wordt de keten afgebroken? Lees het volledige artikel

Credit management in de bloemenexport
Aalsmeer is het kloppend hart van de Nederlandse bloemen- en plantenexport. Op een steenworp afstand van het veilingcomplex ligt het hypermoderne distributiecentrum van Hilverda De Boer BV. Met een jaaromzet van ruim € 100 miljoen en klanten in meer dan 50 landen wereldwijd is het familiebedrijf één van de grootste bloemenexporteurs van ons land. Credit manager Alex Wolf is sinds 2005 verantwoordelijk voor het debiteurenbeheer. Hoe is de creditmanagementfunctie georganiseerd? Lees het volledige artikel

Smoes of terechte opschorting?
Als credit manager weet u het al lang: debiteuren zijn heel creatief als het gaat om het verzinnen van een reden om niet te hoeven betalen. Daarbij nemen zij vaak de term ‘opschorting’ in de mond als zijnde het einde van alle discussies. Maar is dat ook zo? Is alles wat als reden wordt aangevoerd om niet te betalen ook daadwerkelijk grond voor ‘opschorting’? En houdt daarmee alles op? En als er geen grond voor opschorting is, is alles wat de debiteur dan beweert klinkklare onzin? De welbekende smoes? Lees het volledige artikel

Henk Dijk: ‘Zonder dak boven je hoofd staat letterlijk alles in de brand’
Henk Dijk is al 12 jaar verantwoordelijk voor het credit management bij Nijestee. Nijestee is een woningcorporatie in de stad Groningen die zo’n 14.000 huurwoningen beheert. Juist in deze sector is de schuldenproblematiek heel tastbaar, met ontruiming als uiterste consequentie voor huurders die niet in staat zijn de huur te betalen. Lees het volledige artikel

Shares