Credit Management

Credit management is onderdeel van een financiële administratie en staat doorgaans bekend als de afdeling debiteurenadministratie van een bedrijf of (semi)overheidsinstelling. Het begrip credit management is overgewaaid uit de Verenigde Staten, waar het al jaren als een kernonderdeel van financieeel management wordt beschouwd. In Nederland krijgt credit management steeds meer aandacht op managementniveau. Het is meer dan alleen het zo doeltreffend mogelijk incasseren van openstaande facturen. Credit management heeft als doel verantwoord om te gaan met kredietrisico’s en een acceptabele of lage betalingstermijn te realiseren, waardoor de omvang van het werkkapitaal wordt geoptimaliseerd bij een zo hoog mogelijke omzet. Credit management draagt bovendien als kernfunctie in de financiële bedrijfsvoering bij aan klantbehoud en medewerkerstevredenheid.

Shares