Innovatie

Credit management is sterk in beweging. Digitalisering, automatisering, data-analyse en nieuwe communicatiemiddelen en -technieken bieden veel kansen voor vernieuwing en modernisering. In de afgelopen zijn al veel taken van een credit manager geautomatiseerd. Zo zie je een credit manager eigenlijk geen papieren administratie meer voeren, of een rapportage maken met potlood; daar zijn computerprogramma’s voor. Sommigen gebruiken nog een ‘good old’ spreadsheet, maar de echte professionals werken met een specifiek programma dat het administreren en rapporteren eenvoudig maakt. Het inschatten van risico’s of het voeren van klantcontacten doet een credit manager vrijwel ook niet meer zelf. De debiteur wordt bij invoering in het klantensysteem tegenwoordig automatisch ‘gecreditchecked’.

Relevante artikelen

Robots op de werkvloer
In de industrie hebben robots de manier waarop bedrijven opereren ingrijpend veranderd. Het meest bekende voorbeeld is de introductie van de gerobotiseerde assemblagelijnen voor auto’s. Maar nu zien we dat de volgende fase van Automatisering, Robotic Process Automation (RPA) in de administratieve backoffice plaatsvindt. Een revolutie is aanstaande…Lees het volledige artikel

3D-printing en 3D-scanning: de nieuwe industriële revolutie
De Amerikaanse president Barack Obama heeft in februari 2013 gezegd, dat de 3D-technologie de potentie heeft om de manier waarop wij alles maken te veranderen. Hij kondigde de opening aan van een netwerk van vijftien fabrieken in de VS die de 3D-revolutie moeten stimuleren. Dit artikel beschrijft de mogelijke impact van 3D-printing, 3D-scanning en reversed engineering. Hoe gaat het landschap voor productie en credit management in de komende jaren veranderen? Lees het volledige artikel

Nieuwe technologieën bieden ook kansen voor kleinere ondernemers
De technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller, de conjunctuur vertoont vaker schommelingen en het consumentengedrag verandert. Dit leidt enerzijds tot meer onzekerheid, anderzijds biedt het bedrijven ook kansen. Ook voor het kleinbedrijf. Vanwege hun omvang zijn deze bedrijven flexibel genoeg om zich snel aan nieuwe ontwikkelingen aan te passen. Doordat technologieën bijvoorbeeld steeds goedkoper worden, worden ze ook voor kleinere ondernemers interessant. Hiermee kunnen ze hun voordeel doen in de snel veranderende wereld. Lees het volledige artikel 

Zelflerende algoritmes en het einde van de credit manager
Zodra het haalbaar is – of de financiële prikkel groot genoeg – worden kantoorbanen geschrapt. De (kantoor)baan van een credit manager bestaat simpelweg uit het maken van reeksen beslissingen om openstaande rekeningen betaald te krijgen. Het is een kwestie van tijd voordat slimme algoritmes dit beter kunnen dan de credit manager zelf. Wie durft zichzelf weg te automatiseren? Lees het volledige artikel

Een wereld gevormd door 3D-printing: de nieuwe basis voor credit risk management
Wat internet heeft gedaan voor onze manier van communiceren en de beschikbaarheid van informatie zal 3D-printing gaan doen voor fabricage en productie. De introductie van deze nieuwe printtechnologie zal leiden tot een verhoogd kredietrisico in diverse marktsegmenten. Voor credit managers liggen spannende en uitdagende tijden in het verschiet. Lees het volledige artikel

De sensor sensatie: van meten naar weten
Tot 50 miljard verbonden apparaten, tot zeven biljoen gegenereerde omzet en een jaarlijkse economisch toegevoegde waarde zo groot als het bruto nationaal product van Duitsland (3,4 biljoen). Als we de cijfers moeten geloven, wordt de ‘sensor sensatie’ de hoeksteen in de transformatie naar een nieuwe, verbonden wereld. Lees het volledige artikel

De sleutel tot Big Data en het succes van kunstmatige intelligentie
Big Data en machine learning krijgen steeds vastere voet aan de grond in bedrijven. Velen zijn van mening dat het tijdperk van kunstmatige of artificiële intelligentie (AI) is aangebroken. Duidelijk is dat met de vooruitgang die wordt geboekt, ondernemingen zich moeten voorbereiden op een heel andere toekomst. Maar om van deze veranderingen te profiteren, kan het voor sommige bedrijven nodig zijn de manier waarop ze nu werken op een ingrijpende wijze aan te passen. Lees het volledige artikel

Deus ex machina: hoe machinaal leren de credit manager te hulp schiet
Bij kredietbeheer willen we grip krijgen op het risico van wanbetaling. Dit kunnen we ondersteunen met een beslismodel gebaseerd op data-analyse. Het bestuderen van de data en het maken van het model kan natuurlijk met de hand plaatsvinden. Dit heeft als voordeel dat men nauw bij het proces betrokken blijft en precies begrijpt hoe het model werkt. Voor grotere gegevensbestanden verdient computeranalyse de voorkeur, omdat computers beter zijn in patroonherkenning. Hiermee komen we in het domein van het machinaal leren, ofwel machine learning. Wat kunt u ermee als credit manager? Lees het volledige artikel

Blockchain: bedreiging of zegen voor de credit manager?
Gedurende het laatste decennium was een van de meest gebruikte termen in bedrijfsstrategie ‘disruption’ (ontwrichting). Apple heeft de markt voor mobiele telefoons compleet veranderd. Prijsvechter Easyjet heeft aangetoond dat het runnen van een luchtvaartmaatschappij daadwerkelijk winstgevend kan zijn en Uber veranderde de manier waarop we denken over taxivervoer. Al deze ‘disruptive’ bedrijven hebben één ding gemeen: zij nemen een idee van een andere industrie over en passen het toe om hun eigen bedrijf te veranderen. Lees het volledige artikel

 

Shares