FENCA

Sinds de oprichting van de Federation of European National Collection Associations (FENCA), zijn diverse landen aangesloten bij de federatie. In 2011 waren reeds 20 landen onderdeel van het proces. FENCA, opgericht op 15 januari 1993, is de paraplu van nationale verenigingen zonder winstoogmerk en heeft als doel:

 • Beschermen en behartigen van de belangen van de aangesloten nationale verenigingen;
 • Stimuleren van de ontwikkeling van de Europese regelgeving omtrent de debt collection industrie;
 • Stimuleren van de ontwikkeling binnen de aangesloten nationale verenigingen in het kader van het volgende;
  • De verzamelde middelen voor klanten gescheiden houden van de middelen van het bedrijf;
  • Bescherming van de klanten door het beschikbaar stellen van een speciale verzekering;
  • Instellen van een klachtencommissie;
  • Instellen van trainingslocaties;
  • Introduceren van basisregels en richtlijnen voor contracten en overeenkomsten tussen de bedrijven en hun klanten.

Nieuwsbrieven:
Fenca newsletter November 2015
Fenca newsletter August 2015
Fenca newsletter May 2015
Fenca newsletter February 2015

Shares