Lid worden

[]
1 Step 1
Persoonlijke gegevens
Titels prefixTitel(s) voor uw naam
Voorletters
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Titel SuffixTitel(s) achter uw naam
Geboortedatum
date_range
Geboorteplaats
Adres
Huisnummer
Toevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Mobiel
Zakelijke Gegevens
Werkgever
Functie
Adres
Postcode + Plaats
Telefoon
Mobiel
Additionele gegevens
Referentie factuur
Aan wie rapporteert u binnen de organisatie?
In welke branche bent u werkzaam?
Wat is uw hoogst genoten opleiding?
Hoe bent u georiënteerd?
Voorwaarden

Bij het registreren gaat u akkoord met de statuten.

De statuten bepalen (artikel 7) dat schriftelijk dient te worden opgezegd vóór 1 oktober van het lopende kalenderjaar, waarbij de opzegging dan geldt per 1 januari van het daarop volgende jaar. Indien niet tijdig wordt opgezegd is men nog een volledig kalenderjaar contributie verschuldigd.

Previous
Next