Mail uw antwoorden vóór 30 augustus naar secretariaat@vvcm.nl. Wim Mul beoordeelt als scherprechter alle antwoorden. Onder de juiste inzendingen verloten we het boek Exponentiële organisaties van Salim Ismail en Yuri van Geest. De winnaar wordt bekendgemaakt op de VVCM website.

 

 

 

De opgave
We hebben de volgende gegevens voor klant ABC uit ons systeem kunnen halen:

Klant ABC neemt altijd in één bestelling 2 producten (A en B) af. Het aantal eenheden per productsoort dat wordt afgenomen is bijna altijd verschillend. Wel wordt op verzoek van de klant bij elke levering van een combinatie van de producten A en B een aparte factuur aangemaakt per eenheid product. Met andere woorden, als met één bestelling de klant 2 producten A en 4 producten B afneemt worden er in totaal 6 facturen aangemaakt. De prijs per eenheid product bedraagt voor product A  € 180,00 en voor product B € 270,00. Voor product A is met de klant een andere betalingstermijn overeengekomen dan voor product B. De klant houdt zich, zo is de ervaring, strikt aan de overeengekomen betalingstermijnen.

Bereken op basis van de bovenstaande gegevens de betalingstermijn voor product A en product B.

Tip: maak dan voor elke levering een opstelling als onderstaand en vul waar mogelijk aan. Met de aldus verkregen opstelling kunnen de bovenstaande gegevens voor elke levering worden omgezet in een (lineaire) vergelijking met twee onbekenden. Kies dan 2 van de 3 verkregen vergelijkingen – welke 2 maakt niet uit – en los deze op..

Hou er rekening mee dat de kosten per eenheid product deel uitmaken van de berekening. Deze komen dus ook tot uitdrukking in de resultaten voor x en y welke als uitkomst van de vergelijking wordt verkregen.

Succes!

Wim Mul is docent van de VVCM Opleidingen

 

 

 

Shares