‘De VVCM is ruim 28 jaar jong en heeft een fraai verleden achter zich en een veelbelovende en uitdagende toekomst vóór zich. Een gouden kans.’ Dat zegt Martin van der Hoek. Hij zette zich vier jaar als voorzitter en een halfjaar als interim-voorzitter met hart en ziel voor de vereniging in. In de Algemene Ledenvergadering van 25 mei droeg hij de voorzittershamer over aan zijn opvolger Cees Jansen. In een afscheidsinterview kijkt Martin terug op zijn bestuursperiode.

Waarom heb je niet gekozen voor een tweede bestuurstermijn?
‘In december 2013 trad ik aan als nieuwe voorzitter van de VVCM en toen heb ik de leden gewaarschuwd voor mijn leeftijd. Na een volledig eerste mandaat van vier jaar zou ik 70 zijn en dan draag je niet bij aan de jeugdige uitstraling van de vereniging. Sterker nog: het bestuur heeft nog niet zo lang geleden unaniem gekozen voor een grondige verjonging en dan moet ik als voorzitter niet aan het pluche blijven kleven, tenzij er geen opvolger beschikbaar is. In december 2017 herinnerde ik mij de belofte, die ik voor die situatie een halfjaar eerder had gedaan: ‘Ik blijf beschikbaar voor een extra periode van zes maanden, als de leden daarmee akkoord gaan’. En ja hoor, ik mocht nog zes maanden aanblijven als interim-voorzitter. Met heel veel plezier.’

Als je de balans opmaakt van je bestuursperiode, wat zijn dan voor jou de hoogtepunten?
‘De leden bepalen wat de hoogtepunten zijn. Toch durf ik enkele positieve ontwikkelingen te noemen, waaraan de leden, het secretariaat en de individuele bestuursleden hebben bijgedragen:

  • Wij hebben veel aandacht gegeven aan de uitvoering van de VVCM-opleidingen en dat blijft zo. Permanente Educatie voor credit managers zal daarbij vorm krijgen.
  • Met een toegewijde redactie en een creatieve vormgever is hard gewerkt aan de nieuwe edities van ons magazine ‘De Credit Manager’. We kregen daarop positief commentaar.
  • Wij organiseerden veel kennissessies, waaronder de Credit Management College Tour, een bijzonder vehikel om de kennis van ervaren credit managers te delen met jonge studenten die dolgraag credit manager willen worden.
  • Wij ontwikkelden de VVCM Cash Game en stelden die kosteloos ter beschikking aan Nederlandse bedrijven die hun credit management willen toetsen en vergelijken met een ideale en succesvolle versie daarvan.
  • Wij vernieuwden de website van de VVCM en maakten daarop een kennisbank toegankelijk voor onze leden.
  • We waren partner bij de organisatie van de Credit Expo, de jaarlijkse unieke beurs voor credit managers. Daar maakten we bekend welk bedrijf de ‘VVCM Credit Management Innovation Award’ had gewonnen en wie zich met recht en reden kon sieren met de felbegeerde titel ‘VVCM Credit Manager van het Jaar’.
  • Wij hebben buitengewoon goede contacten met het VCMB, het Verbond van Credit Management Bedrijven. Niet alleen deelt het secretariaat van het VCMB een kantoorruimte met het secretariaat van de VVCM, ook de bestuurlijke contacten zijn uitermate positief, onder meer in de Haagse Commissie.
  • Wij onderhielden onze internationale contacten met zusterorganisaties, zowel bilateraal als binnen de Federation of Credit Management Associations, de FECMA.
  • Wij slaagden erin de daling van het aantal leden van de VVCM om te buigen van 565 in januari 2014 tot meer dan 1.258 in december 2017.’

Wat is niet gelukt of had je, terugblikkend, beter of anders willen doen?
‘Het bestuur heeft hard getrokken aan het voortzetten van de uitvoering van ons opleidingenpakket, toen we in 2015 afscheid moesten nemen van NIBE-SVV. Met Centric zagen we nieuwe kansen, maar zowel Centric als de VVCM moest na ruim twee jaar concluderen dat niet werd beantwoord aan beider verwachtingen. Dat was jammer en leidde tot een impasse, waar we dank zij de grote inzet van het secretariaat en het inventief zoeken naar alternatieven uit kunnen komen.’

Veel (beroeps)verenigingen in Nederland hebben het lastig door teruglopend ledenaantal en/of afnemende participatie. Wat moet de VVCM doen om ook de komende jaren relevant te blijven?
‘De huidige individualisering in de maatschappij staat haaks op de behoefte aan samenwerking en het vruchten plukken van het lidmaatschap van een vereniging. Maar ik geloof stellig in een cyclische ontwikkeling. Als de VVCM zich blijft inspannen om haar leden waar voor hun geld te geven, heeft zij alle kans om haar doelstelling, de voortgaande professionalisering en de behartiging van de belangen van credit managers, waar te maken. Onze leden verdienen onze support.’

Het creditmanagementvak is sterk in beweging, aangejaagd door innovaties en nieuwe technologie. Wat is jouw visie op de toekomst? En wat vraagt dit van individuele credit managers en de VVCM?
‘In mijn periode als medewerker van kredietverzekeringsmaatschappijen werd zo nu en dan de vraag gesteld ‘Wat blijft er voor ons aan business over, als er geen krediet meer wordt gegeven?’ Ook de VVCM heeft stilgestaan bij de vraag of innovaties en nieuwe technologie een eind zouden kunnen maken aan credit management. Niets duurt voor eeuwig. Alles verandert. Mijn leidraad bij alles wat ik doe, is een ongebreidelde nieuwsgierigheid en dat moet ook de eigenschap zijn van de individuele credit manager en van de VVCM. Realiseer je wat van invloed kan zijn op je doen en laten. Anticipeer op de toekomst. Niet als een profeet, maar als iemand die bereid is de continuïteit en de profijtelijkheid van zijn doen en laten te bevorderen door alert vakmanschap.’

Bij je afscheid in de ALV ben je benoemd tot erelid. Wat betekent dit voor jou?
‘Bij het voorbereiden van die Algemene Ledenvergadering is het geen moment bij mij opgekomen, dat iemand anders dan onze scheidende penningmeester Ed van den Bosch aan de leden zou worden voorgedragen om erelid te worden. Acht jaar belangeloos beschikbaar zijn voor het financiële wel en wee van de VVCM en gewetensvol waarschuwen voor verkeerde beslissingen, moest terecht worden beloond. Toen mijn opvolger Cees Jansen de leden voorstelde om ook mij tot erelid te benoemen, en zij daar vervolgens mee akkoord gingen, voelde ik mij bijzonder vereerd. Deze benoeming was voor mij een volslagen verrassing. Ik ervaar hem als een blijk van waardering, maar ik voel mij in de galerij van ereleden enigszins als een ‘broekie’, dat net komt kijken.’

Wat zijn je plannen en in hoeverre blijf je actief betrokken bij de VVCM?
‘Ik wil het nieuwe bestuur niet voor de voeten lopen door mijn verworven posities en functies binnen de VVCM te claimen na mijn aftreden als interim-voorzitter. Maar ik ben graag bereid om positief te reageren op vragen om bij te dragen aan de doelstellingen van de VVCM door lid te worden van commissies en door specifieke projecten ter hand te nemen. Ook krijg ik meer tijd voor mijn eigen winkel, Van der Hoek Consultancy, waar ik advies geef over kredietverzekering. Niet als broker maar als consultant, tegen een uiterst schappelijk uurtarief, dat minder is dan de helft van dat van een goede advocaat aan de Amsterdamse Zuidas. Tot zover deze commercial.’

Tot slot, je hebt een lange en rijke carrière achter de rug in kredietverzekeringsland. Een relatief onbekende financiële sector met een ten onrechte saai imago. Wanneer kunnen we nu eindelijk jouw ‘Memoires van een kredietverzekeraar’ verwachten?
‘Mijn ‘memoires’ bestaan nu uit meer dan 250 pagina’s met aantekeningen uit de 37 jaar waarin ik actief was als medewerker van twee kredietverzekeraars. Vier hoofdstukken beslaan de periode van april 1975 tot november 2012. Twee gaan over de periode tot mei 1998 bij NCM, de andere over de jaren bij Allgemeine Kredit / Coface. Elk jaar kent zijn formidabele hoogtepunten en zijn spectaculaire anekdotes. Maar steeds vaker vraag ik mij af: wie behalve ikzelf wil dit eigenlijk lezen? Iemand die erin voorkomt? En wie dan nog meer? Kan dit ooit een bestseller worden? Soms gebruik ik het als naslagwerk voor het ophalen van herinneringen met oud-collega’s. Ook probeer ik er een roman van te maken of een leerboek ‘Kredietverzekering voor beginners’. Voor wie zijn nieuwsgierigheid niet kan bedwingen: wait and see!’

 

mr.drs. Pieter Postmus, hoofredacteur

Shares