Op 31 mei vond alweer de 11e College Tour plaats. Eindelijk was de VVCM in Limburg. Hafkamp Gerechtsdeurwaarders in Venlo was de gastgever.

Na het voorwoord van de kersvers afgetreden voorzitter van de VVCM Martin van der Hoek mocht Mark Hafkamp zich voorstellen. Hij heeft het bedrijf van zijn vader overgenomen en is in 2007 zelfstandig als kantoor. Met uitbreidingen in Amsterdam en Bergen op Zoom is men een serieuze landelijke speler geworden die meedenkt met de opdrachtgever en meer is dan alleen executeur.

Prominenten waren vandaag uit de regio. Allereerst Edwin Hulsman van Scholt Energy. Scholt Energy Control is energieleverancier voor de zakelijke markt in Nederland, België en Duitsland. Als energieleverancier in Nederland opgericht in 2005 vanuit activiteiten die de founder Jan Scholt in 2000 was gestart middels Scholt Cold Control. In 2015 is Scholt Energy Services opgericht met als focus het bieden van toegevoegde waarde voor de  energieklanten via energieopslag en energiescans en data management. Jan Scholt is per eind 2017 met pensioen. Het meerderheidsbelang van de organisatie is overgegaan naar Waterland Private Equity. Het opereren als ‘familiebedrijf’ blijft een belangrijke waarde en is gewaarborgd via directie.
Scholt Energy onderscheidt het zich door de focus op service en persoonlijk contact. Hierbij wordt gestreefd naar langdurige klantrelaties.

In 2005 is Edwin begonnen als vijfde medewerker binnen het bedrijf (inmiddels haalt men de grens van 100 personeelsleden). Sinds 3 jaar is Credit Management een separaat domein binnen de organisatie en heeft Edwin de kans gekregen dit proces te bewaken. Zijn verantwoordelijkheden zijn het toezien op een drietal risicogebieden waarover hij verantwoording aflegtaan de CFO. Het gaat hierbij om Market to market risico, close-out risico en settlement risico. Voor bijvoorbeeld MtM bewaakt hij de stand van exposure op de grootste klanten, volgend uit afspraken tot beperking van risicoconcentratie die zijn gemaakt met aandeelhouders en financiers. Close out en settlement ziet meer toe op het oude credit management. De credit management processen zijn opgedeeld in 1e en 2e lijns taken. 1e lijns worden uitgevoerd door het Front Office team, 2 lijns is zijn verantwoording en volgt in eerste instantie vanuit ouderdom. Hierbinnen is er veel klantcontact, treft men een betaalregeling en monitort men of alles in de pas loopt met de spelregels van kredietverzekering.

Met een omzet van 45 mio per maand is Edwin een gelukkig man dat 85% van de klanten met automatisch incasso betaalt op……4 dagen! Tevens is hij trots dat er in 2017 slechts 13 faillissementen waren. Men screent vooraf (prospectfase) niet actief op kredietwaardigheid. Wat enorm helpt is dat nagenoeg alle (grotere) prospects persoonlijk worden bezocht. Men voelt letterlijk welk vlees men in de kuip heeft. Bij twijfel, wordt er een D&B-rapport opgevraagd en schroomt men niet om zekerheden te vragen. Punt van aandacht blijft inregeling van incasso op basis van SEPA. Op de vraag waar Edwin over tien jaar werkt was hij heel stellig; bij Scholt natuurlijk!

De tweede spreker was Jorn Snijkers van Wonen Zuid in Roermond. Met 14.000 verhuur eenheden een middelgrote woningcorporatie in Nederland. Klanten zijn de mensen die een sociale woning huren. Hun netto inkomen is gemiddeld rond 1200 euro. Als er dan iets kapot gaat is er een groot probleem. Toen Jorn in 2007 begon als stagiaire zag hij dat er van incasso beleid helemaal geen sprake was. Sociaal Beheer deed het er wel eens bij. De huurders hadden meerdere maanden achterstand en als het te hoog werd ging men de woning ontruimen. Destijds 112 ontruimingen (bijna 1%) in 2017 nog maar 15 (0,1%!). Jorn mocht dan ook blijven en kreeg de opdracht om een afdeling huurincasso in het leven te roepen en te leiden.

Jorn toonde zich een bevlogen spreker met hart voor de zaak. Motto bij Wonen Zuid is vroegsignalering opdat de problemen niet groter worden. Voordat er een tweede maand achterstand ontstaat moet de huurder zijn aangemaand, gebeld en of bezocht. Dan weet men ook welk traject er moet worden ingezet. Vaak is het doorzeten naar een hulpverlenende instantie. Ook de deurwaarder is tegenwoordig als ketenpartner een verlengde van het eigen incasso proces.

Tot slot mocht Sven Joosten van Royal Ahrend zijn verhaal doen. Ahrend verkoopt kantoormeubelen in het hoge segment. Als u eens wilt zien welke prachtige producten men maakt zou u eens naar Ahrend Inspiration Centre in Amsterdam kunnen gaan. Sven is na zijn HEAO per ongeluk met credit management in aanraking gekomen bij Koninklijke Mosa. Hij werd als het ware besmet zei hij en besloot de CCM opleiding te gaan doen. Bij Rockwool kreeg hij de kans voor het eerst leiding te geven en een mandaat om een credit policy te schrijven toen meerdere divisies qua credit management geharmonieerd moesten worden. Dat is goed gelukt. Na een uitstapje van een jaar bij het Amerikaanse Boston Scientific kreeg Sven weer de opdracht om bij Royal Ahrend zijn kunstje van Rockwool te herhalen. Ook hier weinig credit management beleid (het aanwezige publiek was verbaasd) en totale regie bij Sales. Dit moest veranderen en dat is een lang proces kon hij ons verzekeren. Je moet je intern verkopen, masseren, overtuigen. Ook aan het team – wat er heel lang was- moest hij de nieuwe manier gaan uitleggen. Dat lukt beetje voor beetje. Een volgende stap is dat de bonus van verkopers ook voor een deel door credit management componenten worden bepaald. Over tien jaar is de ambitie om bij een klein bedrijf Financieel Directeur te zijn.

Tot slot de gebruikelijk discussie met alle prominenten over de toekomst van het vak. Dit keer niet over Big Data wel dat persoonlijk contact belangrijk zal blijven maar dat er heel veel geautomatiseerd gaat worden waardoor de afdeling credit management zich meer intern op de processen gaat richten dan extern. Het vergt ook een andere type credit controller dan voorheen. Minder financieel, meer communicatief en handig met data analyses.

Jammer dat er voor het eerst geen studenten in de zaal waren, maar los daarvan was er weer sprake van een zeer geslaagde College Tour.

Shares