Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan op persoonlijke titel.

De VVCM kent de volgende lidmaatschapsvormen:

 1. ‘Gewoon’ Lidmaatschap; de kosten bedragen € 172,25 (incl. btw) per jaar.
 2. ‘Student’ Lidmaatschap, alleen voor dagstudenten; de kosten bedragen € 65,41 (incl. btw) per jaar.
 3. ‘Senioren’ Lidmaatschap, 65 jaar en ouder; de kosten bedragen € 87,19 (incl. btw) per jaar.
  (tarieven vanaf 1 januari 2017)

Aanmelden als lid van de VVCM kan geschieden d.m.v. inzending van het online aanmeldingsformulier (zie onderaan pagina). Wilt u in aanmerking komen voor het ‘student-lidmaatschap’ of het ‘seniorenlidmaatschap’? Neem dan contact op met het secretariaat: secretariaat@vvcm.nl.

In het lidmaatschap is begrepen:

 • abonnement op het magazine ‘De Credit Manager’ (verschijnt vier maal per jaar);
 • deelname aan landelijke bijeenkomsten (incl. de Algemene Ledenvergadering);
 • deelname aan studiebijeenkomsten;
 • gebruik van de VVCM website, inclusief de speciale diensten voor leden;
 • korting op de deelnamekosten van de opleidingen CCP, CCC en CCM;
 • korting op deelnamekosten congressen.

Tijdens de verschillende bijeenkomsten worden, naast het verstrekken van verenigingsinformatie, één of meer presentaties verzorgd over actuele vakinhoudelijke onderwerpen.

Opzeggingen

De statuten bepalen (artikel 7) dat schriftelijk moet worden opgezegd vóór 1 oktober van het lopende kalenderjaar, waarbij de opzegging dan geldt per 1 januari van het daaropvolgende jaar. Als niet tijdig wordt opgezegd, bent u nog een volledig kalenderjaar contributie verschuldigd. Bij de bevestiging van het lidmaatschap ontvangt u een exemplaar van de statuten.

Huishoudelijk reglement              Statuten

Lid worden?

Shares