PERSBERICHT
Utrecht, 23 november 2015

Op 10 november overhandigde de Consumentenbond het ‘Verbeterplan Incasso’ aan de Tweede Kamer. De bond pleit hierin onder andere voor meer maatwerk in incassoprocedures en lagere incassokosten. Twee tegenstrijdige doelstellingen, vindt de Vereniging Voor Credit Management (VVCM). Volgens de beroepsorganisatie van credit managers in Nederland is het plan niet alleen onrealistisch, maar schaadt de Consumentenbond hiermee ook de belangen van haar eigen leden.

VVCM-voorzitter Martin van der Hoek heeft het ‘Verbeterplan Incasso’ naar eigen zeggen met verbazing gelezen. ‘Er is de laatste tijd veel te doen over misstanden in de incassopraktijk. Als deze berichten kloppen, zou je verwachten dat de Consumentenbond voor haar leden opkomt en verbetervoorstellen doet die in hun belang zijn. Het tegendeel is het geval.’ De kritiek van de VVCM spitst zich vooral toe op de voorstellen voor meer maatwerk en lagere incassokosten. Die staan volgens de vereniging haaks op elkaar en zijn onverenigbaar. Martin van der Hoek: ‘Zoals uit diverse brancheonderzoeken blijkt, zijn de wettelijk toegestane buitengerechtelijke incassokosten nu al nauwelijks kostendekkend. Door te pleiten voor meer maatwerk in combinatie met verlaging van de maximale vergoeding toont de Consumentenbond niet alleen een gebrek aan realiteitszin, maar ondermijnt zij ook het principe onder de Wet Incassokosten: ‘de vervuiler betaalt’. Wanneer de wetgever deze voorstellen overneemt, ontstaat een onwerkbare situatie. Credit managers en debiteurenbeheerders in het BtoC-segment zullen worden geconfronteerd met een extra kostenpost. Onze leden hebben dan geen andere keuze dan dit door te berekenen in de kostprijs. Uiteindelijk betaalt dan dus niet de ‘vervuiler’, maar zijn alle consumenten de klos. De Consumentenbond schaadt met dit plan overduidelijk de belangen van haar leden.’

Een tweede kritiekpunt van de VVCM betreft het uitgangspunt van de Consumentenbond dat de meeste consumenten die niet op tijd betalen, wel willen, maar niet kunnen betalen. Volgens VVCM-voorzitter Martin van der Hoek valt deze stelling niet te onderbouwen. ‘In de dagelijkse praktijk van onze leden wordt over het algemeen 70 tot 85% van de openstaande vorderingen alsnog geïncasseerd. Het is dus op z’n zachtst gezegd twijfelachtig om te stellen dat de meeste consumenten niet kunnen betalen. Onze leden hebben overigens veel oog voor de ‘niet-kunners’ en ‘niet-willers’. De creditmanagementprocessen worden hierop steeds meer ingericht. Een positieve ontwikkeling, die wij als vereniging toejuichen. In dit verband zijn wij overigens zeer benieuwd hoe de Consumentenbond het eigen incassotraject heeft ingericht en in hoeverre zij de voorgestelde verbeteringen zelf toepast.’ Via de Haagse Commissie zal de VVCM samen met het Verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB) de bezwaren tegen het Verbeterplan Incasso onder de aandacht brengen van de politiek.

Over de Vereniging Voor Credit Management (VVCM) www.vvcm.nl:
De Vereniging Voor Credit Management (VVCM) is in 1990 opgericht. De beroepsvereniging behartigt de belangen van alle credit managers in Nederland en spant zich in om het creditmanagementvak verder op de kaart te zetten en te professionaliseren. De VVCM gebruikt verschillende middelen om deze doelen te bereiken. In de afgelopen 25 jaar heeft de vereniging haar bestaansrecht dubbel en dwars bewezen. Zo heeft de VVCM er mede voor gezorgd, dat het belang van een goed credit management – als vanzelfsprekend onderdeel van het bedrijfsbeleid – binnen organisaties wordt onderkend. Via de Haagse Commissie onderhoudt de VVCM actieve contacten met de Haagse politiek over onderwerpen die relevant zijn voor credit management in Nederland. Een pakket van gecertificeerde en hooggewaardeerde beroepsopleidingen, uitgevoerd door Centric, onderstreept de positie van de VVCM als hét kenniscentrum voor credit management.

——————————-

Noot voor de redactie, niet voor publicatie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Martin van der Hoek, voorzitter VVCM: 06- 53713738.

Shares