De VVCM heeft in 2016 het initiatief genomen om Credit Management College Tours te organiseren in 4 regio’s in Nederland. De eerste bijeenkomst was op 17 maart 2016 bij Centric in Den Bosch, de 2e werd gehouden bij de Avans Hogeschool te Breda op 10 mei, en op 1 juni 2016 was de 3e bijeenkomst op Universiteit Nyenrode, net buiten Breukelen.

Het idee van de Credit Management College Tours is om 3 á 4 afgestudeerde Certified Credit Managers (de CCM-ers) te laten spreken en hen vragen te laten beantwoorden over het vak Credit Management, hun toekomstvisie daarop, hun carrière, de opleidingen van de VVCM, de valkuilen en de tips en tricks. Natuurlijk worden de leuke anekdotes die daarbij gepaard gaan niet ontweken.

De beoogde doelgroep is de jonge, onervaren credit controller, debiteurenbeheerder en de incassomedewerker en hen bij te praten over het prachtige vak Credit Management. Persoonlijk is het ook interessant voor de meer ervaren vak professional omdat men altijd kan leren van andermans ervaringen, successen en leermomenten.

nyenrodeNyenrode is natuurlijk een geweldige locatie om een College Tour helemaal tot wasdom te laten komen in een heuse collegezaal. Nadat de aanwezige mensen eerst mochten genieten van de geweldige catering begon voorzitter Martin van der Hoek aan zijn enthousiaste inleiding.

De eerste prominent was René Oosterveer, Manager Huurincasso Woningcorporatie Rochdale en Voorzitter van de Stichting Huurincasso Platform. Zijn betoog ging over hoe zijn organisatie Rochdale de sociale aspecten van het bedrijf vorm geeft. De corporatie doet er alles aan om mensen met financiële problemen toch dat dak boven hun hoofd te bieden. Een ontruiming heeft alleen verliezers; de corporatie (restschuld circa  € 8.000 ), de huurders maar ook de maatschappij.

Wat kan je dan doen om hen te helpen? René en zijn team doen alles wat in hun mars is en gebruiken sms, mails met een ideal link, de belcomputer en met name het huisbezoek.

René is een bruggenbouwer die de dialoog aan gaat met andere corporaties, maar ook met andere crediteuren zoals bijvoorbeeld de energieleveranciers want ook zij zullen vorderingen op de klant van Rochdale. René wil meer samenwerken en sluit om termijn niet uit dat corporaties in Amsterdam samen hun incasso activiteiten zullen bundelen.

Nieuw is het initiatief van Oosterveer om mensen met een uitkering en een huurschuld te helpen door de huur automatisch van de uitkering in te houden plus een opslag voor de al ontstane huurschuld. Het voortdurend zoeken naar een WIN-WIN situatie en het daarbij succesvol inschakelen van alle betrokken partijen zoals uitkeringsinstanties is een groot drijfveer in zijn proces.

Uit het pas verschenen jaarverslag van Rochdale:
Huurachterstanden voorkomen En ons initiatief samen met DWI om huurachterstanden te voorkomen is zo succesvol gebleken dat de gemeente heeft besloten om dit met alle corporaties te gaan doen. Ten opzichte van 2014 is het aantal huisuitzettingen in verband met huurachterstand bij Rochdale fors teruggelopen: van 156 naar 96.

Tevens vertelde Oosterveer over de Stichting Huurincasso Platform die als doel heeft het delen van kennis en ervaring tussen o.a. de woningcoöperaties. Corporaties zijn geen concurrenten en er wordt derhalve veel bij elkaar in de keuken gekeken om niet steeds het wiel zelf uit te vinden.

Daarna was het de beurt aan interim credit manager, Alet Veldhuis CCM. Als interim credit manager sprak zij vol lof over de opleiding van de VVCM en dat het enorm veel goeds voor haar ontwikkeling en carrière heeft betekend. Zij gaf aan dat het enorm belangrijk is voor de credit manager om in gesprek te blijven met de overige partijen (stakeholders) van het bedrijf en in elkaar verlengde te blijven opereren. Tevens doet zij veel met data-analyses.

Alet vertelde over de klassieke strijd met Sales waar het zaak is elkaar te begrijpen, te overtuigen van elkaars belang en vooral continu te blijven communiceren. Helemaal 100% eens zullen deze partijen het nooit worden, maar het respect is er al veel meer dan pak hem beet 15 jaar geleden.

Haar advies voor een succesvolle carrière aan de zaal luidde:

  • blijf opleidingen volgen, ontwikkel jezelf voortdurend
  • richt je mede op de automatisering, blijf vooral NIET stilstaan
  • blijf in gesprek met interne en externe klanten (stakeholders)
  • maak de mensen die je stuurt, gelukkig in hun werk.

De laatste spreker was de heer Casper Sonnega, Head of Collections Santander en Winnaar van de Credit Management Award van 2016. Casper begon in 2009 bij Santander zonder enig credit management ervaring. Hij begon te vertellen hoe zijn week er ongeveer uit zag en daaruit blijkt hoe veelzijdig het vak is geworden (is credit manager nog wel een goede benaming?)

Op maandag is hij IT’er, en bespreekt hij de veranderingen die nodig zijn in de IT systemen om naar de toekomst toe de strategie succesvol te kunnen blijven uitvoeren. Dan praten zij intern over welke verbeteringen ze nodig hebben in hun backend systemen zodat ze nog effectiever kunnen zijn en hun klanten nog beter kunnen helpen.

Op dinsdag is Casper Marketeer, dan doorloopt hij de customer journey, denkt na over segmentatie, over klantprofielen, over gedrag en communicatie strategie. Over multi- en omni- channel strategieën.

Op woensdag is hij de CFO en kijkt hij naar hun bijdrage aan de P&L, hoe zijn team de verliezen nog verder kan beperken, hoe zij bijdragen aan het vergroten van de  winstgevendheid en het nakomen van hun belofte aan de aandeelhouders. Hoe zij de  organisatie financieel gezond kunnen houden, hoe zij kosten kunnen besparen en de winst kunnen vergroten.

Op donderdag is hij weer manager en coach en werkt hij samen met zijn teams en collega’s aan het behouden van een uitstekende sfeer, een goede werkomgeving. Dan werkt hij aan de ontwikkeling van zijn mensen, aan het aantrekken en behouden van talent. Dan zijn ze bezig met hun cultuur, hoe die nu is, wat ze willen houden en waar ze meer van willen. Dan helpt men elkaar te groeien en van elkaar te leren.

Op vrijdag is hij de aanjager van verandering. Dan gaat het over innovatie, over hoe zij hun data nog beter kunnen gebruiken. Over digitale strategieën, over wat zij nodig hebben om nog beter in het belang van de klant kunnen handelen. Over hoe zij hun  service kunnen verbeteren door het inzetten van nieuwe technologie, over hoe data science hen kan helpen bij het realiseren van de doelstellingen.

Op zaterdag en zondag is hij ook partner en vader, laadt hij de batterij weer op voor de aankomende week.

Casper heeft na een grondige analyse van het proces en de mensen in team besloten om te doen waar ze goed in zijn en dus bepaalde schakels in het proces uit te besteden aan derden. Zo heeft hij het minnelijke incasso stuk uitbesteed aan Certin, werkt hij met een partij die huisbezoeken doet, werkt hij niet met incassokantoren of deurwaarders, en verkoopt hi regelmatig zijn portefeuille via een aanbesteding. Die partners vormen het verlengde van hun proces en zijn intensief in elkaar verweven.

Interessant in zijn betoog was ook hoe je als manager/teamleider naar je team moet kijken. Weet eerst welke type (kleur) jij zelf bent en maak dat duidelijk aan je team. Hij gaf aan de met deze methode te werken om te komen naar een optimale balans in zijn team.

De vier hoofdgroepen zijn : Dominantie (rood), Invloed (geel), Stabiliteit (groen) en Conformiteit (blauw).
Ook Casper gaf een aantal tips die de moeite waard zijn. Onder andere noemde hij:

  • blijf zoeken naar verbetering, naar verbeterpunten bij jezelf en je omgeving
  • blijf de uitdaging zoeken, groei mee, blijf jezelf ontwikkelen
  • bezig blijven met je eigen talenten en dat van de anderen, zoek de samenwerking op

De afsluiting was met alle prominenten samen. Alle drie waren zij het eens dat het vak verandert (big data werd vaak genoemd ) en dat die je gegevens goed en snel moet kunnen analyseren. De rol en de betekenis van automatisering is daarin heel cruciaal.  Het vak credit manager zal niet verdwijnen want er zal altijd een persoonlijk contact moment zijn met de debiteur, maar het vak zal zich continue veranderen waarschijnlijk naar meer project management.

cmDaarna was er voldoende tijd voor een goede borrel en netwerken, want ook dat is vaak een crux binnen credit management; blijf intern en extern vooral netwerken.

Dit artikel is mede geschreven door één van de gasten van die avond die het die avond nog op zijn blog had staan. Dank aan René van der Woude.

Silvano Orvini

Shares