Na maanden van intensieve voorbereidingen is het grote moment aangebroken: de lancering van de VVCM CashGame®. Een wereldprimeur, waarmee de VVCM een belangrijke impuls geeft aan de verdere professionalisering van credit management. Bestuurslid Eric van de Beeten, motor achter de ontwikkeling van de game: ‘De uitkomst van het spel is zeker zo inspirerend als het spelen en winnen.’

Wat is de CashGame® in het kort?
‘De CashGame® is een combinatie van educatie, entertainment en simulatie. Het spel wil deelnemers duidelijk maken dat credit management meer is dan het nabellen van debiteuren die achterstallig zijn met het betalen van hun factuur. Credit management wordt beïnvloed door Sales, door Customer Service en door de tijdigheid en accuratesse waarmee een bestelling wordt verzonden. Verstoringen in die processen hebben onmiddellijk invloed op het betaalgedrag van de klant. En dus op de cashflow. Maar ook omzet, klanttevredenheid en motivatie van medewerkers worden beïnvloed door de wijze waarop credit management wordt uitgevoerd. In de CashGame® komen al deze aspecten aan de orde.’

Voor wie is dit spel bedoeld?
‘Met het spel richt de VVCM zich met name op huidige en toekomstige leidinggevenden van overheden, bedrijven en instellingen. Internationaal, lokaal groot en klein. Na het spelen van de game zullen de verschillende directieleden, directeur personeel, directeur verkoop, directeur productie, directeur logistiek, etc. zich realiseren wat de impact van hun beslissingen is op de beschikbare cash, de kosten van het binnenhalen hiervan en zaken als omzet, tevredenheid van klanten en medewerkers en de belasting van het milieu. Kortom, een game voor strategen, voor beleidsbepalers. Nadat zij de game gespeeld hebben, kunnen ze hun eigen gedrag toetsen aan de best practices. Ik ben ervan overtuigd dat de uitkomst van het spel een openbaring is, zeker zo inspirerend als het spelen en winnen van de game. Wij verwachten dat het spel aanleiding zal zijn voor directieleden om te beslissen of en waar aanpassingen van het beleid wenselijk is. Ergo, ze kunnen beleid gaan maken op basis van nieuwe inzichten. De omzet zal toenemen en de vrije cashflow. De kosten van onder andere het opvolgen van debiteuren zullen dalen. Het aangepaste beleid zal ook invloed hebben op tevredenheid van klanten en medewerkers. Ten slotte zullen de beleidsaanpassingen de milieubelasting verminderen.
Met het spel willen we ook specialisten in alle wetenschappelijke domeinen stimuleren om cash management verder te professionaliseren. De game is een aanzet tot verdere verdieping. We verwachten dat de game verder doorontwikkeld zal worden op basis van gebruik door professionals, maar professionals zullen ook geïnspireerd worden om vanuit hun eigen wetenschap bij te dragen tot professioneler cash management.’

Hoe is de CashGame® tot stand gekomen en wie hebben aan de ontwikkeling meegewerkt?
‘Het is een initiatief van het VVCM-bestuur. In het kader van de missie van de VVCM is het zaak dat credit management meer aandacht krijgt waardoor het vak zich verder doorontwikkelt. Van belang hierbij is dat credit management in de scope van directies komt. Ondanks vele pogingen daartoe is dat de afgelopen jaren in binnen- en buitenland niet gelukt. Niet door belangenorganisaties en niet door individuele credit managers. Door de VVCM zijn een aantal nieuwe mogelijkheden om directies te bereiken en te overtuigen geëvalueerd. Mogelijkheden zoals de distributie van white papers, het organiseren van events, het uitgeven van boeken, het aanbieden van kennis via blogs en websites, en het geven van presentaties. Uiteindelijk is gekozen voor een beproefde aanpak van een ‘serious game’.
Deze game heeft als voordeel dat binnen korte tijd op zeer plezierige wijze het doel bereikt kan worden om de deelnemers inzicht te geven in alle aspecten van credit management. Al spelend. Op de kwartaalmeetings , heisessies en/of eindejaarmeetings van directieteams kan de game gespeeld worden als welkome onderbreking van de gebruikelijke agenda.
Aan de ontwikkeling hebben veel professionals bijgedragen. Deze partijen zullen ook meewerken aan de doorontwikkeling van de game. We verwachten dat er na de introductie ook nieuwe belangstellenden komen die het spel willen gebruiken en die dan ook aan de verdere ontwikkeling willen bijdragen.
De content van de game is gebaseerd op een inventarisatie van alle acties binnen een bedrijf op het gebied van credit management die invloed hebben op cashflow. Onder leiding van Wim Mul hebben we een aantal professionals in de verschillende bedrijfsdisciplines, ook buiten finance, de eenvoudige vraag gesteld: ‘ Waarom betalen klanten hun facturen niet of te laat’ . We hebben de vraag ook vaak omgedraaid: ‘Wat kan je doen om ervoor te zorgen dat een klant zeker niet betaalt’. We hebben die vraag zo geformuleerd om het eenvoudiger te maken zo veel mogelijk scenario’s te identificeren. Met zo’n vraagstelling gaat het antwoorden een stuk sneller.
Op dit moment hebben we 270 oorzaken die tot betalingsuitstel kunnen leiden. Deze verzameling hebben we omgezet in vragen met vier mogelijke antwoorden. Deze vragen zijn de basis voor de game.
Wij zijn daarna in zee gegaan met een specialist in gamedesign en learning technology: Bright Alley Knowledge & Learning BV, onderdeel van Conclusion. Onder onze begeleiding hebben zij het vragenmateriaal omgezet in de serious game die nu beschikbaar is. We hebben ons laten vertellen dat dit spel op deze manier een wereldprimeur is. En, zoals ik al zei, we zien dit als de eerste versie. We verwachten dat we veel spin-off activiteiten kunnen genereren, waaronder initiatieven tot doelgericht onderzoek of wetenschappelijke experimenten. Het ‘European Cash Management Innovation Center’(ECMIC), een ander VVCM-initiatief, zal hiermee aan de slag gaan.’

Auteur: Cees Jansen is bestuurslid van de VVCM.
Bron: De Credit Manager, jaargang 2016, nummer 2.

Shares