Door een herziening van de EEX-verordening is de positie van crediteuren met vorderingen in het buitenland verbeterd. De belangrijkste wijziging is de afschaffing van de exequaturprocedure, waardoor u nu sneller en gemakkelijker kunt incasseren in het buitenland. Wel blijft executeren in elk land een vak apart.

Volgens de oorspronkelijke verordening konden gerechtelijke uitspraken in betwiste zaken alleen uitgevoerd worden nadat de rechter uit het land van uw handelspartner de beslissing had erkend en een verklaring van executie had gegeven. Zo zou deze rechtbank verschillende formaliteiten moeten vervullen alvorens de Nederlandse uitspraak geëxecuteerd kon worden, wat de tenuitvoerlegging van het vonnis ernstig kon vertragen. In de herziening is deze bureaucratische stap uit het proces van buitenlandse vonnissen gehaald. De wijze waarop een vonnis in het buitenland kan worden geëxecuteerd, wordt wel bepaald door de regels in dat betreffende land.

Executeren in België
Als uw debiteur in België gevestigd is en u een vonnis wilt laten executeren, zal deze betekend moeten worden. Afhankelijk van de uitspraak in het vonnis wordt het vonnis gewoon betekend of betekend met een bevel tot betalen. Enkel een gerechtsdeurwaarder is gemachtigd tot betekening. Als na de betekening van het vonnis en het bevel tot betalen geen betaling volgt, kan overgegaan worden tot respectievelijk beslaglegging, aanplakking, oplading en de verkoop van goederen. Deze stappen houden in dat een verkoopdag wordt gepland welke middels een aanplakbiljet bekend wordt gemaakt aan de debiteur. Indien de debiteur dan nog niet overgaat tot betaling, worden de goederen in beslag genomen, opgeladen en openbaar verkocht.
De duur van deze procedure wordt bepaald door het aantal maatregelen dat genomen moet worden en of de debiteur besluit in hoger beroep te gaan of verzet aan te tekenen. Hiervoor heeft de debiteur één maand de tijd. In deze periode kan dan ook nog niet geëxecuteerd worden. Als de debiteur werkelijk in beroep gaat, kan ook die procedure maanden in beslag nemen.

Executeren in Duitsland
In Duitsland is het zo dat elk vonnis normaliter ambtshalve door de rechtbank aan zowel de eisende als aan de gedaagde partij betekend wordt. Zodra dit is gebeurd, ontvangt de eisende partij een vonnis dat voorzien is van het stempel vollstreckbare Ausfertigung. Hiermee kan het vonnis door een deurwaarder worden geëxecuteerd. Deze ambtenaar kan overgaan tot de openbare verkoop van roerende goederen. Executie door een deurwaarder is goedkoper dan in Nederland, maar kan wel langer duren. Beslaglegging op onroerende goederen of een bankbeslag loopt via de rechtbank.
Je kunt het vonnis, ook als de debiteur hoger beroep aantekent, executeren. De debiteur moet dit hoger beroep binnen een maand aantekenen. Als deze zogenoemde fatale termijn verloopt, kan in de regel niets meer tegen de uitspraak gedaan worden en is het risico op herroeping van de executie beperkt.

Executeren in Frankrijk
In Frankrijk heeft de crediteur dezelfde middelen als in Nederland, zoals beslaglegging op goederen of bankrekeningen. Hiervoor moet het vonnis binnen zes maanden betekend worden. Beslagleggen is direct na betekenis van het vonnis mogelijk. Voor de executie van een vonnis kunt u een beroep doen op deurwaarders met een privé-praktijk en een wettelijke bevoegdheid. Om het proces te versnellen is het raadzaam de deurwaarder van zoveel mogelijk informatie te voorzien, zoals mogelijke klanten en goederen van de debiteur.
In tegenstelling tot de Nederlandse deurwaarder heeft de Franse deurwaarder het voordeel dat hij bankgegevens van de debiteur mag opvragen in officiële databases. Als beslag wordt gelegd over (on)roerende goederen die verkocht moeten worden, is de reactie van de debiteur bepalend voor de duur van dit proces.

Executeren in Engeland
Als u een vonnis heeft tegen een in Engeland gevestigde debiteur, kunt u allereerst het faillissement van de debiteur aanvragen. Hiervoor overhandigt u de debiteur, nadat hij een gerechtelijk bevel tot betalen heeft ontvangen, een statutory demand. In dit document stelt u dat u zijn faillissement aanvraagt als hij niet binnen 21 dagen betaalt. Doordat dit relatief snel en buitengerechtelijk kan worden geëxecuteerd, is dit een populair pressiemiddel.
In Engeland kan tevens gekozen worden voor een Charging order, Taking control of goods, een Third party debt order of een buitengerechtelijke Attachment of earnings order om het vonnis te executeren. The Charging order is vergelijkbaar met de Nederlandse beslaglegging op goederen van de debiteur. Als je van the High Court of the County Court een writ of control krijgt kun je respectievelijk een Sheriff, oftewel private deurwaarder of een bailiff beslag laten leggen op de goederen van de debiteur. De twee laatstgenoemde middelen worden ingezet om aanspraak te maken op het inkomen in plaats van de goederen van de debiteur. Bij een Third party debt order wordt (een gedeelte van) de bankrekening door de rechtbank bevroren. Het laatste middel dient ertoe een deel van het inkomen van de debiteur direct te laten uitkeren aan de crediteur.

Executeren in Spanje
Ondanks de afschaffing van de exequaturprocedure moet de tenuitvoerlegging, na betekenis van het vonnis, in Spanje nog altijd aan een gerechtelijke instantie verzocht worden. In Spanje kan een vonnis met verzoek tot executie niet rechtstreeks naar een deurwaarder gestuurd worden, daar zij niet als onafhankelijke instanties bestaan, maar dient deze executie altijd aan de rechtbank verzocht te worden.
Executiemaatregelen zoals beslagleggingen, openbare verkoop van goederen en de beslaglegging op de belastingteruggave, dienen door een specifieke afdeling van de rechtbank te worden uitgevoerd. Vanuit de servicio de notificaciones y embargos of servicio comun de embargos zullen ambtenaren optreden als deurwaarders. Deze afdeling valt onder de rechtbank. De griffier geeft het bevel tot beslaglegging en regelt de inschrijving ervan evenals de mogelijke openbare veiling van geëxecuteerde goederen. De gerechtelijke ambtenaren zorgen voor de feitelijke afwikkeling. De duur van een executieprocedure is afhankelijk van het verloop van de procedure en verhaalsmogelijkheden op de geëxecuteerde, maar stopt niet voor het vonnis naar voldoening is geëxecuteerd.

Conclusie
De afschaffing van de exequaturprocedure vormt een versnelling van het proces. Het land waarin u een vordering wilt executeren kent echter haar eigen regels waardoor het incassoproces per land sterk kan verschillen. Kennis van de Nederlandse procedures volstaat dan ook niet bij het executeren van internationale vonnissen. Laat u bij internationale handelszaken vooraf goed inlichten over uw contracten en voorwaarden, zodat u ook in het buitenland direct kunt doorpakken. Zorg er bovendien voor dat u een incassopartner kiest die ook over de grens thuis is in de regels en gebruiken. Alleen zo heeft u kans dat u niet alleen een mooi vonnis hebt, maar dat het bedrag dat door de rechter is toegewezen ook daadwerkelijk geïncasseerd wordt.

Bron: De Credit Manager, nummer 1, jaargang 2015.
Auteurs: Angelika Unger is advocaat en Rechtsanwältin bij Bierens Incasso Advocaten.Belén Lopez Morata is advocaat Spaans recht bij Bierens Incasso Advocaten.

 

Shares