Wat kunt u doen om uw grensoverschrijdende openstaande facturen succesvol te incasseren? Naar aanleiding van de wijzigingen in de EEX-verordening hebben wij, in de vorige editie van de Credit Manager, de executieprocedures van vonnissen in België, Duitsland, Frankrijk, Engeland en Spanje besproken. Omdat wij het aantal incassozaken in Polen, Italië en Roemenië sterk zien toenemen, bespreken onze internationale advocaten en juristen in deze editie de executieprocedures in deze groeiende of herstellende economieën.

Roemenië
Heeft u een vonnis ontvangen tegen een Roemeense debiteur? Als gevolg van de wijziging in de EEX-verordening kan dit vonnis, mits voorzien van het benodigde certificaat voor executie in een ander Europees land, op dezelfde wijze worden geëxecuteerd als een vonnis dat door de Roemeense rechtbank is uitgesproken.

U kunt executie van dit vonnis verzoeken aan een Roemeense deurwaarder, die als ambtenaar van de rechtbank de executieprocedure zal leiden. Deze deurwaarder zal drie dagen na het indienen van het verzoek bepalen of de executie aanhangig wordt gemaakt. Als dit inderdaad gebeurt, zal de deurwaarder beginnen met de executie van het vonnis.

Voor executie van het vonnis tegen een Roemeense debiteur kan de deurwaarder beslagleggen op roerende en onroerende goederen. Ook kan gekozen worden voor derdenbeslag in de vorm van bijvoorbeeld loonbeslag of beslaglegging op vorderingen van uw debiteur op anderen. Overheidsinstanties, maar ook privé-instanties zoals banken, zijn verplicht om aan de executieprocedure mee te werken.

Het is aan de crediteur om te bepalen welke middelen worden ingezet om het vonnis te executeren. Er kan voor worden gekozen om meerdere middelen in te zetten. Deze kunnen zowel gelijktijdig als in navolging op elkaar worden ingezet. De tijd die nodig is om de vordering te incasseren, hangt af van het gekozen middel. Als de executieprocedure niet wordt aangevochten, ligt dit gemiddeld tussen één maand en een halfjaar.

Italië
Als u van de Nederlandse rechtbank een vonnis heeft ontvangen die al ‘kracht van gewijsde’ heeft gekregen, kunt u executie van dit vonnis direct verzoeken aan de rechtbank in het arrondissement van uw Italiaanse debiteur. Het document dat u dan ontvangt, moet aangetekend naar de debiteur worden gestuurd. Als de debiteur niet binnen tien dagen na ontvangst aan het vonnis voldoet en betaalt, kan de executieprocedure worden gestart.

De executieprocedure begint bij een verzoek tot executie, gericht aan de bevoegde Italiaanse rechtbank. In dit verzoek moet alle informatie over het vermogen en de goederen van de debiteur worden opgenomen zodat de deurwaarder actie kan ondernemen. Het is aan de crediteur om de deurwaarder van deze informatie te voorzien.

In Italië kan een vonnis geëxecuteerd worden op roerende goederen, banktegoeden en onroerende goederen. Beslaglegging op onroerende goederen duurt aanzienlijk langer dan de eerste twee opties, en kan tot drie keer langer duren dan het jaar dat gemiddeld nodig is voor executie op roerende zaken. In de regel wordt gedurende zo’n traject alsnog een schikking aangeboden.

Polen
Als u een vonnis heeft tegen een Poolse debiteur kunt u, mits dit vonnis voorzien is van het benodigde certificaat, de executieprocedure in Polen laten starten. Deze executieprocedure wordt uitgevoerd door een deurwaarder. Deze ambtenaar zal allereerst onderzoek verrichten naar het vermogen van de debiteur. Als het vermogen van de debiteur bekend is, heeft de deurwaarder verschillende middelen om uw vordering op hem te verhalen.

Zo kan de deurwaarder beslagleggen op zijn bankrekening en onroerende goederen. Ook kan geëxecuteerd worden op zijn salaris, pensioen, vorderingen, aandelen en door de verkoop van zijn bedrijf. Hoewel beslaglegging op onroerende zaken ook mogelijk is, moet gezegd worden dat dit meestal aanzienlijk meer tijd en geld kost dan de overige middelen.

De benodigde tijd voor het executeren van een vonnis is moeilijk in te schatten, doordat dit afhankelijk is van het vermogen van de debiteur en de gekozen maatregelen. Soms kost het slechts één tot twee maanden tot de deurwaarder de vordering geïncasseerd heeft, maar dit kan ook een jaar in beslag nemen.

Het is aan de crediteur om te bepalen welke maatregelen door de deurwaarder genomen moeten worden. De deurwaarder handelt dus uitsluitend op verzoek van de schuldeiser. Dit verzoek moet binnen tien jaar na het uitbrengen van het vonnis worden ingediend, aangezien het vonnis na deze termijn verjaart.

Auteurs: Andrea Candiano is jurist Italiaans recht bij Bierens Incasso Advocaten; Joanna Haftka is juriste Pools recht bij Bierens Incasso Advocaten; Alexandru Buzamet is advocaat Roemeens recht bij Bierens Incasso Advocaten.
Bron: De Credit Manager, jaargang 2015, nummer 2.

Shares