Vanwege het tienjarig jubileum van het Verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB) sprak De Credit Manager met voorzitter Dick Kruiswijk. Hij deelde met ons zijn visie op de creditmanagementbranche en legt uit hoe het VCMB probeert in te spelen op de belangrijkste ontwikkelingen nu en in de toekomst.

Hoe ben je in de creditmanagementbranche terechtgekomen?
‘Ik ben van huis uit marketeer. Toen ik de overstap maakte naar Groenewegen en Partners, werd dat door mijn oude collega’s gezien als een opmerkelijke stap. Maar dat is het eigenlijk niet. Marketing en reclame gaat natuurlijk over communicatie met klanten. In het incassovak is dat net zo, in dit geval klanten met een betalingsprobleem. Het gaat over het beïnvloeden van kennis, houding en gedrag. Veel van wat ik heb geleerd in mijn reclametijd, kan ik één op één toepassen in credit management.’

En hoe ben je betrokken geraakt bij het VCMB?
‘Door mijn grote mond, haha! Vanuit mijn toenmalige bedrijf Groenewegen en Partners raakte ik in 2011 voor het eerst in contact met het Verbond. Met name op het gebied van communicatie en PR zag ik een aantal kansen. Nadat ik tijdens een ALV een aantal voorstellen op dit vlak had geponeerd, werd ik gevraagd als voorzitter van de zogenaamde PR-commissie. En ik vind dat als je ergens een mening over verkondigt, je ook bereid moet zijn om je in te zetten om zaken te verbeteren, anders kun je beter je mond houden. Dus ben ik toegetreden tot die commissie.’

Sinds november 2014 ben je voorzitter van het Verbond. Hoe is dat gegaan?
‘We hadden met de PR-commissie een aantal goede stappen gezet om het VCMB op de kaart te zetten, met name in het verbeteren van de contacten met de pers, de politiek en ook met de Hogescholen. Het kennisniveau van credit management liet toch vaak te wensen over en de berichtgeving daarover was meestal negatief. Wij proberen hier verbetering in te brengen door zaken te objectiveren en door ons mooie vakgebied vaker op een positieve manier te laten zien. Bijvoorbeeld met de ‘Credit Management Case en Management Game’ die we al op een groot aantal Hogescholen hebben geïntroduceerd. Al met al heb ik in 2014 aangegeven dat ik het leuk zou vinden om binnen het Verbond een nieuwe uitdaging aan te gaan. Toen mijn voorganger Mannes Westhuis besloot om een nieuwe baan te accepteren buiten het vakgebied, deed zich in november 2014 de kans zich voor om voorzitter te worden.’

Het VCMB bestaat nu ruim tien jaar. Wat is er in die periode bereikt?
‘Credit management is helaas nog steeds ondergewaardeerd vakgebied. Het VCMB heeft eraan bijgedragen dat er meer bekendheid aan wordt gegeven, door alle kennis die aanwezig is bij de leden, dus de bedrijven die werkzaam zijn in de branche, te ontsluiten voor iedereen die interesse in het vak en de achtergronden van het vak heeft. Hiervoor hebben we tegenwoordig een uitstekende website en een duidelijk socialmediabeleid. Verder hebben we in de loop der jaren een goed netwerk opgebouwd van bedrijven die werkzaam zijn in de branche, maar ook met andere brancheverenigingen, de politiek en de Hogescholen.’

Wat zijn je plannen met het VCMB voor de komende jaren?
‘Toen ik voorzitter werd, realiseerde ik me dat we tot dan toe voornamelijk bezig waren geweest met het opbouwen en positioneren van het VCMB zelf. Nu was het tijd om de vraag te stellen hoe we voor de leden van het VCMB meerwaarde kunnen toevoegen. Daar ligt nu onze focus. Een voorbeeld: als wij via onze website kennis delen met de buitenwereld, linken we de geïnteresseerde bezoeker door naar de websites van onze leden, en dat is natuurlijk interessant. We genereren zo namelijk meer ‘webtraffic’ voor de leden, en dat helpt weer om hun vindbaarheid op internet te verbeteren! En als wij het vakgebied promoten bij Hogescholen en universiteiten, hebben we ook de ambitie om de talenten die we daar tegenkomen attent te maken op stageplekken en vacatures bij onze leden.
Verder zal ik mij in de komende tijd blijven richten op de dialoog met onze leden en het bouwen van bruggen met andere brancheverenigingen. Toen ik aantrad als voorzitter, heb ik beloofd om alle leden te bezoeken om te inventariseren wat hun wensen zijn. Ik moet eerlijk bekennen dat ik nog niet klaar ben met mijn voorstelrondje… Ik zie het als een belangrijke taak om bruggen te bouwen met andere brancheverenigingen in ons land om te kijken hoe we elkaar kunnen aanvullen en versterken.’

Hoe kijk je naar de VVCM? Zou het niet handiger zijn om de handen ineen te slaan en samen verder te gaan?
‘Nou, daar heb ik eerlijk gezegd best eens over nagedacht. De contacten zijn goed en in onze gezamenlijke Haagse Commissie kom ik de voorzitter van de VVCM, Martin van der Hoek, regelmatig tegen. We staan allebei voor de uitdaging om met een organisatie van vrijwilligers in een snel veranderende wereld waarde toe te voegen voor onze leden en dat is niet altijd makkelijk. Dus ik geloof zeker dat het goed is om te kijken waar we elkaar nog meer kunnen aanvullen. Tegelijkertijd denk ik niet dat het op dit moment reëel is om echt volledig samen te gaan. We hebben toch ieder onze eigen cultuur en onze eigen ideeën en ambities. En ik k weet uit eigen recente zakelijke ervaring wat een enorme uitdaging het is om te fuseren. Ik denk niet dat de beide clubs erbij gebaat zijn om daar nu al hun energie in te gaan stoppen.’

Over fusies gesproken, je nieuwe bedrijf heet Syncasso, ontstaan uit de fusie van Groenewegen+Partners en Incassade. De naam verwijst al naar het woord ‘synergie’. Hoe vullen beide partijen elkaar precies aan?
Beide partijen hadden een goede naam opgebouwd op het gebied van incassocommunicatie. Incassade was vooral bezig met positieve en motiverende communicatie op basis van gedragswetenschappelijk onderzoek. Welke boodschap en toon je het best kunt gebruiken om effectief in contact te komen met je debiteurklant en er uiteindelijk voor te zorgen dat er een oplossing komt voor het betalingsprobleem. Bij Groenewegen waren we erg goed in het innovatieve gebruik van ICT om vorderingen te innen. Daarnaast was en is het optimaliseren van de processen met behulp van ‘Lean Six Sigma’ een belangrijke methode om ervoor te zorgen dat we zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen werken. Deze twee invalshoeken komen nu samen en we zijn ervan overtuigd dat we hiermee een succesvolle toekomst tegemoet gaan!’

De redactie van De Credit Manager wenst je daarbij en vooral natuurlijk ook bij je inspanningen als voorzitter van het VCMB het allerbeste!

Auteur: Pieter Postmus is hoofdredacteur van De Credit Manager.
Bron: De Credit Manager, jaargang 2016, nummer 1.

Shares