AMSTERDAM, 14 februari 2017 – Opnieuw hebben zes grote bedrijven zich aangesloten bij Betaalme.nu, het initiatief dat ernaar streeft dat facturen van MKB-ondernemingen sneller betaald worden. De nieuwe deelnemers zijn Unilever Nederland, Basiq Dental, Van Lanschot, NIBC Bank, Royal Cosun en Intrum Justitia. Dat heeft Betaalme.nu bekendgemaakt tijdens de Week van de Financiën, die deze week plaatsvindt.

Daarmee zijn er inmiddels 40 grote bedrijven en organisaties die met Betaalme.nu meedoen; Unilever is het tiende AEX-bedrijf dat zich aansluit. Deelnemende bedrijven geven in een manifest aan hoe ze bijdragen aan snellere betaling van hun leveranciers uit het MKB, die daardoor meer financiële armslag krijgen. Betaalme.nu streeft ernaar om voor het Nederlandse MKB €2,5 miljard vrij te maken uit openstaande facturen.

Minister Kamp van Economische Zaken: “Een tijdige betaling van opdrachtgever aan leverancier is essentieel. Vooral bij MKB-bedrijven zorgt een betalingsachterstand voor tegenvallers. Daarom zet de overheid zich in voor het bevorderen van kortere betaaltermijnen via Betaalme.nu. Ik heb veel waardering voor de inzet van de partijen die zich bij Betaalme.nu hebben aangesloten en roep andere grote bedrijven op dit voorbeeld te volgen. Dat stimuleert de economische groei en de werkgelegenheid in ons land. Bovendien laten bedrijven zo zien dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Naast de groei van het aantal deelnemende grote bedrijven, gaat Betaalme.nu zich ook meer richten op MKB-ondernemers. Tijdens de Week van de Financiën, een initiatief van de Kamer van Koophandel dat deze week vijf steden in Nederland aandoet, informeert Betaalme.nu MKB’ers en ZZP’ers over de mogelijkheden om facturen tijdig betaald te krijgen. Betaalme.nu is bovendien gestart met een onderzoek naar de problemen die MKB’ers en ZZP’ers bij het innen van facturen ondervinden, en welke verbeteringen zij belangrijk vinden. Ondernemers kunnen hun stem laten horen door een online vragenlijst in te vullen.

Rick Terra, directeur van Intrum Justitia: “Bedrijven in Nederland houden elkaar in de greep met een slechte betalingsmoraal. Het MKB heeft veel last van lange betalingstermijnen en late betalingen en wordt hierdoor gedwongen dit ook hun eigen leveranciers aan te doen. Een vicieuze cirkel die doorbroken moet worden om groei te stimuleren. Wij ondersteunen daarom van harte Betaalme.nu om gezamenlijk een vuist te maken om dit te realiseren. We profiteren er met z’n allen van als de backbone van de samenleving, het MKB, weer gaat floreren. Dat leidt tot meer investeringen en meer werk.”

Constant Korthout, CFO van Van Lanschot: “Wij scharen ons van harte achter dit initiatief. Op deze relatief eenvoudige manier kunnen we gezamenlijk het ondernemingsklimaat in Nederland verbeteren. Op tijd betalen hoort gewoon bij fatsoenlijk zakendoen, we moeten op elkaar kunnen vertrouwen.”

Gerard van der Linden, financial controller van Basiq Dental: “In de dentale markt waarbinnen wij opereren is het belangrijk om snel bestellingen aan onze klanten – tandartsen – te kunnen leveren. Om hieraan tegemoet te komen vinden wij een goede relatie met onze leveranciers belangrijk. Door al simpelweg onze inkoopfacturen ruim binnen 30 dagen te betalen, dragen we ons steentje bij aan een betere liquiditeitspositie van onze leveranciers, wat een gezonde basis vormt voor goed en snel zaken doen!”

Herman Dijkhuizen, CFO van NIBC: “Al sinds de oprichting van NIBC richten wij ons vooral op middelgrote ondernemingen, en het zit in ons DNA om deze motor achter de Nederlandse economie bij te staan. Het is daarom logisch dat NIBC zich aansluit bij dit waardevolle initiatief Betaalme.nu. NIBC hanteert betaaltermijnen van minder dan 30 dagen na factuurdatum. We houden voortdurend onze ogen open voor mogelijkheden om de betaaltermijn te verkorten en daarmee de relatie met onze leveranciers te versterken.”

Over Betaalme.nu
Betaalme.nu is een non-commercieel initiatief vanuit het bedrijfsleven dat erop is gericht om makkelijker toegang tot liquiditeit voor het MKB te realiseren door kapitaal vrij te maken dat in openstaande facturen opgesloten zit. Het doel is om binnen vijf jaar met 500 van de grootste bedrijven in Nederland 2,5 miljard aan extra liquiditeit vrij te maken. De grote bedrijven die deelnemen stellen een manifest op waarin ze aangeven hoe ze de verwerking van facturen zodanig inrichten dat hun leveranciers uit het MKB sneller hun geld krijgen. Daarnaast beloven ze om regelmatig over de voortgang te rapporteren. Betaalme.nu, dat in november 2015 is gelanceerd, wordt gesteund door het ministerie van Economische Zaken in de vorm van subsidie.

De 40 deelnemers van Betaalme.nu zijn: HEINEKEN Nederland, Randstad, Jumbo, FrieslandCampina, KPN, NS, TomTom, Rabobank, ING, ABN Amro, PGGM, Schiphol, Havenbedrijf Amsterdam, ABP, APG, Cargill, Achmea, Enexis, Gasunie, Nederlandse Energiemaatschappij, ISS, Van Oers United, USG People, PostNL, Rijk Zwaan, Koninklijke Philips Nederland, Shell, ProRail, NAM, HVC, Wereldhave, de Gemeente Rotterdam, Olympia, Vion, Unilever Nederland, Basiq Dental, Van Lanschot, NIBC Bank, Royal Cosun en Intrum Justitia. De manifesten waarin de bedrijven aangeven hoe ze hun deelname in de praktijk brengen, staan op de website van Betaalme.nu.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Stampa Gerrie Spaansen / Abigail Levene +31 20 404 2630 / +31 6 1589 7165
info@betaalme.nu

Shares