De laatste tijd volg ik regelmatig discussies over de toekomst van Letters of Credit (L/C). Is het L/C een uitstervend product?

Nog steeds worden wereldwijd door tal van importeurs en exporteurs risico’s afgedekt met L/C’s. Als ik kijk naar afgelopen jaar met het toenemende aantal bedrijven dat ik mocht helpen met het structureren van L/C deals, dan ben ik ervan overtuigd dat L/C’s het bedrijfsleven nog lange tijd zullen helpen om de kloof tussen onbekende importeurs en exporteurs financieel te dichten. Ja, er zijn alternatieven en daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. Maar zij zijn geen gelijkwaardige vervanging voor deze in mijn ogen uitstekende betalingsinstrumenten.

Transferable L/C
Bijzondere aandacht verdienen daarbij de Transferable Letters of Credit. Een speciale vorm van een L/C die uitkomst biedt als de bank kredietlimieten niet wil verhogen of zelfs verlaagt. Je doet bijvoorbeeld mooie deals met een prima winstmarge, maar je bank beweegt niet mee. Stel, je verkoopt een machine aan een klant, en die machine koop jij weer bij een producent. Hoe kun je een dergelijke deal structureren zonder dat het ten koste gaat van je beperkte werkkapitaal? Een Transferable L/C kan hier uitkomst bieden.

Hoe werkt het?
Ik heb dit instrument bij banken laten afstoffen om het weer in ere te laten herstellen. Je ontvangt een Transferable L/C van je koper voor een machine ter waarde van EUR 100.000. Je koopt de machine bij een producent voor EUR 80.000 en die vraagt zekerheid van betaling. Het L/C dat je hebt ontvangen, kun je overdragen naar de producent voor EUR 80.000 die op dat moment zekerheid van betaling krijgt. Als de producent heeft geleverd, zal de financiële afwikkeling als volgt plaatsvinden: de documenten voorgeschreven in het L/C worden door de producent via zijn bank bij jouw bank aangeboden. Zijn de documenten goed, dan mag de bank de inkoopfactuur vervangen door de verkoopfactuur en zal de marge op jouw rekening achterblijven.

Spelregels
Klinkt simpel, toch is het dat niet, want er gelden belangrijke spelregels. De in- en verkoopcondities moeten naadloos op elkaar aansluiten. Dus inkoop in EUR? Dan ook verkoop in EUR. En verkoop op CFR-basis? Dan ook inkoop op CFR-basis. De goederen mogen evenmin bewerking ondergaan. Hier moet je even voor gaan zitten, maar het maakt deals mogelijk die je anders misschien moet laten lopen. Hoewel het een bancair product is, bieden banken het zelden actief aan als alternatief voor kredietverlening. Soms omdat de bank er weinig of geen ervaring (meer) mee heeft of het niet wil doen omdat de exporteur hier niet veel ervaring mee heeft en de bank daarom een reputatierisico denkt te lopen.

Hoe verder?
Mijn advies is om expliciet te vragen om een Transferable L/C. Laat je goed begeleiden en neem niet te snel genoegen met een afwijzing. Met een goed onderbouwd verhaal kun je dergelijke L/C-transacties heel goed gebruiken om jouw groeidoelstelling te realiseren, met comfortabele zekerheid van betaling.

Auteur: Ger van Rosmalen is directeur van Triqueta, Global Trade Finance Support. Met ruim veertig jaar Trade Finance ervaring helpt hij bedrijven met onder andere Letters of Credit.
Bron: De Credit Manager, jaargang 2015, nummer 2.

Shares