De decentralisatie van de schuldhulpverlening heeft het niet eenvoudiger gemaakt om hulp te vinden bij het oplossen van schulden. Daarover zijn in de Tweede Kamer vragen gesteld en is een voorstel gedaan om daarvoor een speciaal telefoonnummer 115 (Schuld te lijf) te openen waar laagdrempelig contact mee kan worden gezocht om hulp te vinden voor het oplossen van schulden. Staatssecretaris Klijnsma heeft hier enthousiast op geageerd en toegezegd dat zij het idee zal bespreken in haar overleg met de gemeenten.

Snel operationaliseren
Syncasso ondersteunt het voorstel vanuit haar eigen brede ervaring met schuldhulpverleningsorganisaties. Door de samenwerking met de Nederlandse Kredietbank op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, kan Syncasso snel toegang bieden tot het netwerk van gemeentelijke schuldhulpverleningsorganisaties. Syncasso beschikt bovendien over een groot Contact Center dat beschikbaar is als centrale opvang voor de hulpvragen en de doorverwijzing daarvan. Door gebruik te maken van de bestaande infrastructuur die Syncasso biedt, kan snel een pilot worden ingericht om de hulpvragen te behandelen en het benodigde schuldhulpverleningsnetwerk verder te ontwikkelen. Door actief gebruik te maken van de Verwijs Index Schuldhulpverlening (VISH) als centrale database voor dit netwerk levert dit tegelijkertijd een belangrijke bijdrage om cliënten van de schuldhulpverlening niet onnodig verder te belasten met kosten van gerechtelijke incassoprocedures.

Syncasso zal in overleg met het ministerie van SZW en de Nederlandse Kredietbank in overleg treden om 115 (Schuld te lijf) op korte termijn bereikbaar te maken.

Syncasso. We cash. We care.

Shares