NIBE-SVV heeft onlangs de app ‘Is mijn bedrijf kredietwaardig’ gelanceerd. De nieuwe tool berekent in drie eenvoudige stappen of een onderneming kredietwaardig is volgens de standaardcriteria van de bank. Hieruit volgt een advies op maat. Tevens beoordeelt de app of een onderneming voldoende liquide, solvabel en rendabel is. ‘Een nuttig hulpmiddel voor MKB-ondernemers, adviseurs én credit managers’, aldus bedenker Jacques van Eck.

Jacques van Eck van Van Eck Consultancy is een zeer ervaren trainer/consultant, gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Gedurende zijn lange loopbaan heeft hij, onder meer bij NIBE-SVV en de Juridische Academie, duizenden bankiers getraind. ‘In de praktijk hanteert elke bank bij kredietverlening z’n eigen systeem’, vertelt hij. ‘In de loop der jaren heb ik al deze verschillende systemen door en door leren kennen. De app ‘Is mijn bedrijf kredietwaardig’, die ik samen met NIBE-SVV heb ontwikkeld, combineert het allerbeste van deze applicaties en is bovendien onderbouwd door research van talloze artikelen over het kredietverleningsproces in vakbladen en het Financieele Dagblad. Hierdoor is deze informatie nu voor het eerst voor iedereen toegankelijk en zonder diepgaande financieringskennis snel en eenvoudig toepasbaar.’

Waarom deze nieuwe tool?
‘In het huidige ondernemersklimaat bedienen de banken MKB’ers steeds meer volgens het zelfbedieningsconcept. Dat houdt in dat elke ondernemer zijn lening of krediet vaak online moet aanvragen. Hij moet deze aanvraag dus zelf onderbouwen, maar beschikt meestal niet over de specifieke kennis die daarvoor nodig is. Veel ondernemers kiezen er daarom voor om een adviseur of accountant in de arm te nemen. De app ‘Is mijn bedrijf kredietwaardig’ biedt daarbij niet alleen inzicht, maar zorgt ook voor een gefundeerde kredietaanvraag die voldoet aan de beoordelingscriteria van bank. Dit leidt tot snelle besluiten, waarbij bankier en ondernemer elkaar bovendien beter leren begrijpen.’

Hoe werkt de app?
‘Als gebruiker vul je een aantal invulvelden in. Daarna berekent de app de bancaire schuldverhouding, de leencapaciteit en de betalingscapaciteit. Op basis van deze drie criteria, dezelfde die de bank hanteert, beoordeelt de tool de kredietwaardigheid van de onderneming. Uit deze beoordeling volgt een advies, in de vorm van een stoplichtmodel (groen, oranje, rood) plus een toelichting. Uitgaande van de nieuwste inzichten in kredietwaardigheid adviseert de tool ook over manieren om de kredietwaardigheid te verbeteren. Zo weet de ondernemer precies wat hij moet veranderen om voor een financiering in aanmerking te komen. Het advies kan worden uitgeprint en vormt de basis voor een succesvolle kredietaanvraag bij de bank. De app is overigens voorzien van een instructiefilmpje waarin ik uitleg hoe de tool werkt en wat je er allemaal mee kunt.’

Is de app ook geschikt voor credit managers?
‘Ik zou zeggen: bij uitstek. Om twee redenen. Ten eerste berekent de app een aantal veelgebruikte ratio’s, waaronder nettowerkkapitaal, quick ratio, current ratio, debiteurentermijn (DSO), crediteurentermijn (DPO), voorraadtermijn (DIO), Cash Conversion Cycle en solvabiliteitsratio. Hiermee kan worden gestuurd op goed credit management binnen de eigen onderneming. In de tweede plaats kan de tool worden ingezet om de kredietwaardigheid van bestaande klanten en prospects te toetsen. Uiteindelijk is het toch één van de kerntaken van de credit manager om ervoor te zorgen dat facturen tijdig worden voldaan en het risico van wanbetaling te minimaliseren. Credit managers die vragen hebben, help ik graag verder: jjtvaneck@hotmail.com.’

‘Is mijn bedrijf kredietwaardig’ is verkrijgbaar als gratis app voor de tablet (via de Apple Store en Google Play Store). De tool is ook beschikbaar via www.ismijnbedrijfkredietwaardig.nl. Hier vindt u ook het instructiefilmpje waarin Jacques van Eck de functionaliteiten van de app uitlegt.

Auteur: Geert de Vries is eindredacteur van De Credit Manager.
Bron: De Credit Manager, 2014, nummer 2.

 

Shares