Robert Bridgeman (1978) – voormalig bouwdirecteur en vooral nuchtere Hollander – is de eerste Nederlandse trainer die gecertificeerd is als docent voor het binnen Google ontwikkelde Search Inside Yourself programma. Op 23 en 24 april wordt dit programma voor het eerst in Nederland aangeboden aan belangstellenden. Search Inside Yourself is een programma dat je leert om meer uit jezelf te halen en evenwichtiger te leven door het gebruik van meditatietechnieken. Ook voor credit managers direct toepasbaar in de praktijk.

Kun je aangeven wat het Search Inside Yourself programma inhoudt en waarom Google dit heeft ontwikkeld?
‘Google was op zoek naar technieken om hersenfuncties beter te ontwikkelen. Daarbij moet je denken aan zaken als snellere informatieverwerking, creatiever worden, beter kunnen focussen, etc. Een medewerker van het eerste uur, Chade-Meng Tan, zag een parallel met mediteren en kreeg van Google de mogelijkheid dit verder wetenschappelijk te onderzoeken. Hij ontdekte een verband tussen mindfulness en emotionele intelligentie (EQ). Ofwel zelfbewustzijn, motivatie, leiderschapsvaardigheden, omgaan met (politieke) conflicten en empathie. Google heeft vervolgens Stanford University betrokken bij het onderzoek. Stanford heeft wereldwijd beschikbaar hersenonderzoek over mindfulness aan elkaar geknoopt. Met deze inzichten zijn ze vervolgens de toepasbaarheid binnen Google gaan testen. Dit is zo succesvol dat inmiddels bijna 5.000 medewerkers wereldwijd een persoonlijk ontwikkelingsprogramma hebben doorlopen met mindfulness als basis. Search Inside Yourself is één van de elf op mindfulness gebaseerde persoonlijke ontwikkelingsprogramma’s die binnen Google worden aangeboden.
Drie jaar geleden heeft Google het programma in een not for profit instelling ondergebracht – het Search Inside Yourself Leadership Institute – zodat ook andere bedrijven en medewerkers van de inzichten gebruik kunnen maken. Inmiddels wordt het programma ook toegepast bij bedrijven als LinkedIn, Ford en SAP. Deze laatste organisatie heeft zelfs in house trainers in het SIY-materiaal laten scholen. Organisaties zoals Samsung en Intel hebben eigen programma’s ontwikkeld voor mindfulness. In Nederland worden bij een aantal bedrijven dergelijke programma’s voorbereid, alleen kan ik daar nog niks over zeggen. Rondom het seminar in april worden meer details bekend.’

In je publicaties gebruik je soms de term ‘mindfulness’ en in andere gevallen spreek je over ‘meditatie’. Wat is het verschil tussen die twee begrippen?
‘Mindfulness kun je vergelijken met een ‘way of living’, meditatie is veel meer de tool om tot deze levenswijze te komen. Ik heb een HR-achtergrond en vroeger gebruikte ik trucjes om medewerkers bepaalde vaardigheden bij te brengen. Door te mediteren wordt je hele bewustzijn ruimer en ontwikkel je je van binnenuit in de hele breedte. Je kunt dus zeggen dat je automatisch de vaardigheden ontwikkelt die nodig zijn om te kunnen groeien en beter te presteren. Uit hersenonderzoek blijkt dat hoe langer en intensiever je mediteert, des te meer compassie, creativiteit, inspiratie en positieve gevoelens je ontwikkelt.’

In de huidige samenleving lopen werk en privé steeds meer in elkaar over. Hoe kijk je hier tegenaan en wat zou Search Inside Yourself hieraan kunnen bijdragen?
‘Tegenwoordig krijgen we in een paar weken net zoveel prikkels en informatie binnen als vroeger in een heel leven. Je kunt dan proberen om bijvoorbeeld de werkdruk te verlagen zoals minister Asscher wil. Veel interessanter is om te kijken hoe mensen hun hersenconfiguratie kunnen ‘updaten’ zodat ze meer prikkels aankunnen en beter kunnen functioneren in dit tijdsgewricht. Door te mediteren kun je je hersenen trainen om veel meer informatie te verwerken. Hierdoor is het makkelijker om te switchen tussen werk en privé, en ben je ook veel beter in staat het overzicht te bewaren. Het leuke is dat mindfulness niet aan leeftijd is gebonden.
Daarnaast zijn we ook veel langer actief in het arbeidsproces dan vroeger. Naast dat we fysiek fit moeten zijn, zullen we ook onze hersens moeten trainen om mentaal fit en stressvrij te blijven. Of zoals de oude Grieken al zeiden: ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’. Alleen sporten is niet genoeg. Meditatie had vroeger in de westerse wereld een behoorlijke spirituele lading. Het komt oorspronkelijk van het woord ‘Bhavana’, wat cultiveren betekent. Het is dan ook geen spirituele bezigheid maar puur het trainen van de geest. Daarom is het ook goed om te zien dat multinationals en toonaangevende universiteiten meditatie en mindfulness omarmen en meditatie ‘bevrijden’ van deze zweverige tierelantijntjes.’

In je boek spreek je over het feit dat je ervaring niet kunt leren vanuit de theorie maar moet ondergaan. In opleidingen speelt theorie de grootste rol. Wat zegt dat over traditionele opleidingen?
‘Een goede opleiding dient een mix te zijn tussen theorie en praktijk. Je kunt alles weten over appels, maar de smaak, geur en textuur ervaar je pas door de appel op te eten. Opleidingen op onze hogescholen en universiteiten geven je veel bagage op gebied van IQ-onderwerpen, maar dat is maar een deel van de zaken die je nodig hebt om succesvol te zijn. Kijk naar welke eigenschappen een leider nodig heeft: inspireren, charismatisch leiding geven, kunnen motiveren en empathisch vermogen leer je niet vanuit een boek. Op mindfulness gebaseerde training zou studenten kunnen helpen zich beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De Radboud Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en heel veel ziekenhuizen proberen mindfulness al te integreren in hun opleidingen.’

Als mensen enthousiast zijn om te gaan mediteren, wat kun je ze dan aanraden om te beginnen. Waar kunnen ze terecht?
‘Vooral omdat dit heel dicht bij het bedrijfsleven ligt, is het Search Inside Yourself seminar in april een heel mooi startpunt. Zelfs 10 minuten meditatie per dag is al effectief.’

Wie is Robert Bridgeman?
robert bridgemanRobert Bridgeman was algemeen directeur van een middelgroot dienstverleningsbedrijf in de bouw en directeur opleidingen bij een branchevereniging in de bouwsector. Na een aantal heftige ervaringen maakte hij een ommezwaai in zijn leven. Robert besloot zijn leven aan zijn passie te wijden: bewustwording faciliteren bij anderen. Hij is tegenwoordig internationaal coach en meditatietrainer voor organisaties en particulieren. Robert ontwikkelde samen met zijn partner Monique de Bridgeman Methode, een methode die bestaat uit 33 methoden op het gebied van levenskwaliteit en bewustwording die het stel wereldwijd onderzocht. Robert geeft lezingen, retraites en workshops in verschillende landen. In maart 2014 verscheen zijn boek ‘Start vandaag met leven’ bij uitgeverij Ankh Hermes, in oktober 2014 gevolgd door ‘Start vandaag met mediteren’. Voor meer informatie: http://www.bridgemanmethode.nl/search-inside-yourself-2015.

Een eenvoudige meditatie om te beginnen
Zoek een rustige plek. Bij voorkeur waar je niet gestoord kan worden door telefoon of bel. Ga zitten, met rechte rug. Als je het gewend bent kan je in kleermakerszit of de lotushouding zitten. Anders kan je gewoon op een stoel gaan zitten, voeten plat op de grond, handen op de bovenbenen. Sluit je ogen en concentreer je op je ademhaling, volg je adem die naar binnen en naar buiten stroomt. Tel bij het inademen. Dat kan bijvoorbeeld zijn van 100 naar 1, maar ook om te beginnen van 1 tot 10. Raak je de tel kwijt of merk je dat je gedachten afdwalen, ga dan verder waar je was of begin opnieuw.
Probeer eens een tijdje om het iedere dag te oefenen, 5 of 10 minuten om te beginnen. Je kunt die tijd uitbreiden zo lang je wilt. De ene dag zal het gemakkelijker gaan dan de andere. Probeer je niet op het resultaat te richten. Verwacht niets. Word vooral niet boos als het niet lukt. Maar breng je gedachten gewoon weer terug naar waar je op mediteert. Heb je het idee van mediteren een beetje onder de knie, dan zou je het ook onder het lopen of tijdens andere activiteiten kunnen uitproberen. Je concentreert je dan alleen op wat je doet en probeert je door niks af te laten leiden.

Bron: De Credit Manager, nummer 1, jaargang 2015.
Auteur: Rob Mentasti is redacteur van De Credit Manager.

 

Shares