Dinsdagmiddag 9 augustus 2016 bereikte ons het droevige bericht dat oud-voorzitter, medeoprichter van de VVCM en erelid drs. Oswald Royaards CCM is overleden. Een eerbetoon aan de inspirator en godfather van credit management in Nederland.

‘De Vereniging Voor Credit Management (VVCM) is een feit: op 12 december 1989 werden de statuten voor de notaris gepasseerd.’ Dit was de eerste zin van Oswald Royaards in de eerste uitgave van ons magazine ‘De Credit Manager’. Het was ook de start van een meer dan intensieve samenwerking met een bevlogen man, die credit management in Nederland op de kaart heeft gezet. Hij was de drijvende kracht binnen onze vereniging met een onuitputtelijke inzet om een ieder te overtuigen van het belang van credit management. Hij noemde de credit manager ‘de spin in het web’. Het ontbrak Oswald niet aan beeldspraak om zijn zienswijze duidelijk over het voetlicht te krijgen. Zo introduceerde hij de symbolen van de credit manager, als de hark om uitstaande vorderingen binnen te harken. Voor de beoordeling van kredietwaardigheid waarbij eerder sprake is van kunst dan kunde, had hij de wichelroede bedacht. En om een chicaneur van een werkelijk benadeelde te kunnen onderscheiden, wat niet alleen mensenkennis vraagt maar ook inzicht geeft in het faalgedrag van de eigen onderneming, introduceerde hij de zeef.
Oswald was de spil binnen de vereniging. Als eerste en langstzittende voorzitter van onze vereniging bemoeide hij zich met alles. Hij speelde niet alleen de rol van voorzitter, maar was ook regiocoördinator, had zitting in de redactie van ons magazine, maakte deel uit van de Haagse Commissie, was de belangrijkste man in de sponsorcommissie en organiseerde mede de opleidingen waar hij ook als docent optrad. Hij legde contacten met buitenlandse verenigingen, alles met het doel om de Nederlandse vereniging sterker te maken en credit management te professionaliseren. ‘To promote the profession and to raise the status’, een van de doelstellingen van het Engelse Institute of Credit Management (ICM), werd een van zijn kernspreuken. Hij hielp mee om in Duitsland het Bundesverband Credit Management e.V. (BvCM) op te richten, met als resultaat dat dit nu een van de bloeiendste creditmanagementverenigingen in Europa is.
En nu heeft deze alleskunner, Oswald Royaards, het aardse leven verlaten. Wat blijft, is de herinnering aan een vriend en een heel bijzondere man die credit management in Nederland op een hoger niveau tilde en nu een schat van gegevens nalaat. Wat zullen wij deze man missen.

Frans van Panthaleon van Eck, erelid en oud-bestuurslid van de VVCM

In januari 1988 mocht ik Oswald Royaards interviewen voor een film, waarin de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij (NCM, nu Atradius) aan klanten en assurantietussenpersonen hun mening vroeg over de producten en de service van de NCM. Het was mijn eerste contact met iemand die bevlogen kon vertellen over waar hij voor zijn toenmalige werkgever mee bezig was. ‘Als credit manager communiceer ik met de debiteuren onder het motto ’De TU is er voor U!’. Ik keek hem verbaasd aan en hij zag meteen dat ik niet direct begreep, wat er op de vrachtwagens van de Technische Unie viel te lezen.
Voor de Vereniging Voor Credit Management is Oswald Royaards een van de richtingbepalende personen geweest. Als medeoprichter van de vereniging onderkende hij het grote belang van credit management. Toen hij in 1990 de eerste voorzitter werd van de VVCM, had hij al 35 jaar ervaring opgedaan als credit manager bij de Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringen, bij Dura Woningbouw, bij Ahrend en bij de Technische Unie.
Direct na de oprichting van de VVCM in 1989 presenteert de vereniging zich met een magazine ‘De Credit Manager’, waarin Oswald Royaards attendeert op het congres van de Federation of European Credit Management Associations (FECMA) in juni 1990 in Groot-Brittannië. Hij wil daarmee aangeven dat de VVCM bezig is met een vliegende start. Hij heeft daarbij steeds het belang van de VVCM voor ogen. Credit managers kunnen leren van elkaar en van hun buitenlandse collega’s.
Oswald Royaards was 13 jaar voorzitter van de VVCM. Talrijke initiatieven zijn genomen onder zijn leiding. Denk aan de eerste en zeker niet de laatste VVCM Golfdag in 1993. Denk aan de start van de leergang Certified Credit Management (CCM) in 1996. Denk aan de vele regiobijeenkomsten, studiemiddagen en kennissessies. Hij wist een keur van gastsprekers te engageren voor Algemene Leden Vergaderingen en voor de viering van de lustra. Hij wist talrijke sponsors te motiveren om de VVCM te steunen en door hun presentaties én advertenties bij te dragen aan de promotie van credit management. In 1998 ontving Oswald Royaards de eretitel CCM, Certified Credit Manager, als beloning voor zijn grote inzet voor het opleidingsprogramma van de VVCM.
In 1998 vraag ik hem om in november de key note speaker te zijn bij de presentatie van Die Allgemeine Kredit Nederland, een brancheoffice van een Duitse kredietverzekeraar (nu Coface). Hij houdt een gloedvol betoog, waarin hij de komst van een nieuwe kredietverzekeraar op de Nederlandse markt toejuicht en de nieuwe speler vraagt ‘om de VVCM te steunen bij de verenigingsactiviteiten, die het credit management professionaliseren en de status van de credit manager verbeteren.’
In 1999 wordt Oswald Royaards verkozen tot President van de FECMA voor een periode van drie jaar. In oktober 2001 neemt hij het initiatief voor de oprichting van de Duitse zustervereniging Bundesverband Credit Management e.v., waarvan hij vervolgens erevoorzitter wordt.
In 2002 treedt hij af als voorzitter van de VVCM en als erkenning voor alles wat hij voor de vereniging heeft gedaan, wordt hij benoemd tot erelid. In de periode daarna blijft hij onverkort betrokken bij alles waar de VVCM mee bezig is. Hij bezoekt de ledenvergaderingen en de golfdagen.
Hij bezoekt in 2013 het FECMA-congres in Budapest en ontvangt daar de FECMA Lifetime Achievement Award.
Op 3 juni 2015 is hij in Wageningen te gast bij de viering van het vijfde lustrum van de VVCM. Op 1 juli 2015 speelt hij (voor de laatste keer) mee tijdens de VVCM Golfdag in Ommen.
Eind september 2015 interview ik Oswald Royaards voor ‘De Credit Manager’ in de serie ‘De passie van…’. Hij heeft er zich terdege op voorbereid en ik krijg een groot deel van zijn VVCM-archief te zien. Ruim 80 jaar en nog steeds een gedreven verteller. Het was een voorrecht hem te kennen.

Martin van der Hoek, voorzitter van de VVCM

Bron: De Credit Manager, jaargang 2016, nummer 3.

Shares