Lid worden

 • Inloggegevens

 • Dit is tevens uw gebruikersnaam
 •  
  Sterkte-indicator
 • Persoonlijke gegevens

 • Titel(s) voor uw naam
 • Titel(s) achter uw naam
 • dd/mm/jjjj
 • max. 2MB
 • Zakelijke gegevens

 • Additionele gegevens

 • Hiermee kunt u aangeven wat wel/niet zichtbaar is op uw profiel
 • Hoe bent u georiënteerd?

 • Social

 • https://nl.linkedin.com/in/uwnaam
 • Voorwaarden

 • Bij het registreren gaat u akkoord met de statuten.

  De statuten bepalen (artikel 7) dat schriftelijk dient te worden opgezegd vóór 1 oktober van het lopende kalenderjaar, waarbij de opzegging dan geldt per 1 januari van het daarop volgende jaar. Indien niet tijdig wordt opgezegd is men nog een volledig kalenderjaar contributie verschuldigd.

 •  
Shares