Rekenmodellen

Voor veel bedrijven en organisaties is er een wereld te winnen met modelleren. Te vaak worden beslissingen genomen op basis van onderbuikgevoel en valse percepties. Modelleren dwingt de credit manager na te denken over de problematiek en de zaken rationeel op een rijtje te zetten. Modellen leveren maar een beperkte waarheid en zijn per definitie niet in staat de complexe werkelijkheid perfect te vatten. Maar nadenken over risico’s, het onderzoeken van patronen en data en het schatten van kansen leiden tot een beter begrip van de zakelijke problemen op het pad van de credit manager. Modelleren leidt tot betere bedrijfsbeslissingen in het credit management.

Relevante artikelen

Shares