Mediation

Onderzoek toont aan dat ongeveer 70.000 tot 100.000 ziekmeldingen per jaar voortkomen uit een conflict op het werk. Een mediator is neutraal en bewaakt het proces om te komen tot een acceptabele oplossing voor beide partijen. Rechters zullen alle signalen aangrijpen om met elkaar in gesprek te blijven en soms een time out vragen om alsnog in gesprek te gaan al dan niet met een bemiddelaar. Een credit manager is een bemiddelaar tussen zijn sales organisatie en de afnemer en kijkt naar een voor beide partijen acceptabele oplossing. Ga daarbij uit van het ijsbergprincipe; veelal spelen er zaken mee die niet zichtbaar zijn aan de oppervlakte en die eigenlijk de oorzaak zijn van een (betalings)probleem.

 

Relevante artikelen

Shares