Incasso

Het vakgebied heeft op dit punt een enorme vlucht gemaakt. Krantenartikelen over incassobureaus die knokploegen inzetten om schulden te innen, komen nog maar zelden voor. Vijf jaar geleden was het bespreekbaar maken van de categorieën ‘niet-willers’ en ‘niet-kunners’ not done. De debiteur zou en moest betalen, coûte que coûte! Natuurlijk zijn er nog steeds partijen die uitsluitend gefocust zijn op het rendement. Dat er een tendens is naar een meer respectvollere benadering van de schuldenaar, staat echter buiten kijf.

Relevante artikelen

Internationaal Incassohandboek
Al vanaf de eerste publicatie van het Internationaal Incassohandboek heeft het zich bewezen als een waardevol en zeer gevraagd product voor het maken van beslissingen voor het incasseren van vorderingen in het buitenland. Internationale incasso en landspecifieke rechtsstelsels vormen uitdagingen die van invloed zijn op iedere onderneming. Lees het volledige artikel

 

Shares