Handelsinformatie

Handelsinformatiebureaus maken gebruik van credit scoring om een kredietprofiel op te stellen. Dit houdt in dat het bureau gegevens over de klant zal verzamelen. Dit kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens zijn, maar ook zakelijke gegevens, adres, en informatie uit openbare bronnen zoals het handelsregister, kadaster, staatsblad, etc. Deze gegevens wordt meestal gecomprimeerd in een rapport of scorekaart, waarin in het algemeen of per categorie scores worden toegekend. Uiteindelijk zal er meestal een eindscore uit de bus rollen, waarbij het vaak de klant is die bepaalt waar de grens ligt als het erop aankomt met wie hij wel en met wie hij geen zaken wil doen. Uiteraard staat het de klant ook vrij de kredietscore naast zich neer te leggen; hij neemt de beslissing.

Relevante artikelen

Risk Management: handelsinformatie
Goed credit management begint bij het inwinnen van correcte handelsinformatie. Check voor dat u levert aan een onbekende afnemer de financiële positie en kredietwaardigheid van deze afnemer. Zo vermindert u de kans dat uw debiteur insolvabel is en u niet kan betalen voor de goederen of prestaties die u hem heeft geleverd. Handelsinformatie draagt actief bij aan het voorkomen van fraude en wanbetaling. Lees het volledige artikel

Shares