Risk management

Risicomanagement is een hulpmiddel om op een gestructureerde manier risico’s in kaart te brengen, er proactief  op in te spelen en zo beter te beheersen. Het is essentieel voor het realiseren van strategische ambities. Bedrijven die hun risicomanagement goed op orde hebben, presteren beter dan hun concurrenten. Zij hebben over het algemeen een stabielere aandelenkoers, zijn succesvoller, robuuster en veerkrachtiger. Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering.

Informatie

Credit Policy
The granting of trade credit is a powerful selling aid, and is a fundamental foundation upon which all trading relationships are built. Both seller and buyer gain advantage from credit facilities, but the risk of slow or non payment is borne by the seller – risk in the form of non payment, and cost in the form of the interest expense incurred from the date of the sale to receipt of the funds. Lees het volledige artikel

Granting Credit
The impressive premises, complete with the fish tank in the reception area and the flagpoles in the car park, may hide a company with severe financial problems, weak cash flow and a reputation for failing to pay suppliers. Credit managers always look behind the façade, – and certainly never enter into any risk environment without having first weighed up all the relevant and available facts. Lees het volledige artikel

Ratio’s Risk Assessment
Er zijn verschillende manieren om de liquiditeit te berekenen. De current ratio is de meest gebruikte maatstaf en wordt daarom ook wel de algemene liquiditeitsratio genoemd. Andere veel gebruikte maatstaven zijn de quick ratio en de kasliquiditeit. Deze drie hebben gemeen dat de uitkomst een relatief getal is. Ook de absolute waarde van snel inzetbare financiële middelen kan worden berekend aan de van het werkkapitaal. Lees het volledige artikel

Shares