Faillissement en surseance van betaling

Bedrijven die financieel in zwaar weer zitten en (tijdelijk) niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen, kunnen van de rechter uitstel van betaling krijgen (surseance). Doel is een faillissement af te wentelen door orde op zaken te stellen, bijvoorbeeld door met de schuldeisers een betalingsregeling te treffen. Surseance van betaling wordt echter vaak gezien als ‘het voorportaal van een faillissement’ . Het kan dus een oplossing bieden, maar eindigt doorgaans toch in een faillissement. Uit Engeland is een procedure (pre pack) afkomstig die nog voor de aanvraag van surseance van start gaat. Hierbij wordt achter de schermen door een stille bewindvoerder een faillissement voorbereid dat direct overgaat in een doorstart.

Relevante artikelen

Shares