Debiteurenbeheer en werkkapitaal

Bedrijven hebben ‘cash’ nodig om hun verplichtingen na te komen en tegenslagen te kunnen opvangen. Bijvoorbeeld wanneer klanten later betalen, voorraden zich opstapelen en leveranciers hun betalingstermijnen aanscherpen. De liquiditeitspositie is dan ook van levensbelang voor de continuïteit en vitaliteit op korte en lange termijn. Met verbetering van het werkkapitaal kan financiële ruimte worden gecreëerd. Werkkapitaalbeheer is een van de topprioriteiten voor bedrijven en vereist een continue balans tussen beperking van werkkapitaal en het verbeteren van de cashflow. Welke maatregelen kunt u treffen en wat zijn de laatste trends?

Relevante artikelen

Collection Policy
Een procedure voor debiteurenbeheer (collection policy) beschrijft de stappen die een bedrijf volgt bij het waarborgen van tijdige betaling van haar debiteuren. Procedures voor debiteurenbeheer verschillen per bedrijf. Bedrijven kunnen afwijken van hun debiteuren beleid voor een langdurige of vertrouwde klant. Definieer de doelstellingen van de debiteurenbeheer in het kader van de bedrijfsstrategie en organisatiestructuur. Lees het volledige artikel

Shares