Single European Payment Area

Sinds 1 augustus 2014 is Europa een gezamenlijke betaalmarkt, de Single Euro Payments Area. SEPA omvat alle landen binnen de EU, aangevuld met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (die wel lid zijn van de Europese Economische Ruimte), Zwitserland, Monaco en San Marino. Om te zorgen dat eurobetalingen overal op dezelfde manier plaatsvinden, zijn in het betalingsverkeer nieuwe Europese betaalstandaarden ingevoerd. Het IBAN-rekeningnummer, overschrijvingen, incasso’s en betaalpassen zijn zowel voor binnenlandse als grensoverschrijdende eurobetalingen te gebruiken. Bedrijven die internationaal zakendoen kunnen hierdoor gemakkelijk salaris uitbetalen aan buitenlandse werknemers. Ook het incasseren bij buitenlandse klanten is met de nieuwe standaard mogelijk.

Relevante artikelen

Shares