Internationaal betalingsverkeer

Internationaal ondernemen wijkt af van zakendoen in Nederland. Niet alleen cultuurverschillen en wet- en regelgeving zorgen voor een ander speelveld, ook het betalingsverkeer is ingewikkelder en omvangrijker. Renteschommelingen, fluctuerende valutakoersen en veschillende rekeningen kunnen de financiële structuur complex maken. Zeker in landen en markten waar het betalingsverkeer minder is ontwikkeld of waar vanwege instabiele politieke omstandigheden rekening moet worden gehouden met internationaal toezicht en/of financieel-economische sancties. Technologische innovaties zullen het betaallandschap de komende jaren sterk veranderen, nationaal en internationaal. Voor bedrijven die grensoverschrijdend opereren, neemt het belang van strategische cashmanagement alleen maar toe.

Relevante artikelen

Shares