ERP-systemen

ERP staat voor ‘Enterprise Resource Planning’. Simpel gezegd gaat het hierbij om software voor het registreren van bedrijfsgegevens. Met iets meer woorden: het combineren van interne bedrijfsinformatie over logistieke, administratieve en financiële bedrijfsprocessen in één bedrijfsbreed informatie- en managementsysteem: de ERP-software. Met een ERP-pakket worden bedrijfsprocessen geautomatiseerd, waardoor de productiviteit stijgt en de kosten dalen. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk verbanden te zien tussen verkoop, orders, voorraad, inkoop, capaciteit en productie. Daardoor kan met een minimale voorraad worden gewerkt, met de juiste beschikbaarheid van personeel en materiaal. ERP-software is toepasbaar voor alle typen organisaties, groot en klein.

Relevante artikelen

Shares