Bundeskongress BvCM , Kassel, oktober 2017
“Exzellenz in Credit Management”: zeker ook in Duitsland, een evolutie naar perfectie

Ter gelegenheid van haar 15-jarig bestaan organiseerde onze Duitse zusterorganisatie, het Bundesverband Credit Management, een tweedaags lustrumcongres in het mooi gelegen Kassel. Een oude stad in het centrum van het land, in een streek waar Calvijn en Luther eeuwen geleden aan de wieg stonden van het protestantisme en niet ver van de grens met de voormalige Deutsche Demokratische Republik. Een groot en mooi land met een lange, soms donkere geschiedenis, die teruggaat tot voor de dagen van het Romijnse Rijk. Oost- en West-Gothen, Batavieren, Teutonen en Pruisen lieten er hun sporen na. Nu is de Bundes Republik de economische motor van Europa ook, veruit de belangrijkste handelspartner van Nederland en België en ook nog eens een zeer stabiele democratische rechtsstaat.

“Exzellenz in Credit Management” was deze keer het hoofdthema. Dr. Thomas Schäfer (CDU), sinds 2010 de Hessische Staatminister voor Financiën, opende het congres, waarbij hij benadrukte dat het credit management van centrale betekenis is voor economie en bedrijfsleven. In zijn ogen moeten wij, als credit managers, ons bewust zijn van de uitdagingen die de door BcCM (en VVCM, uiteraard,JM) nagestreefde excellentie in ons vakgebied grote uitdagingen met zich meebrengt. Denk aan de technische aanpassingen in onze dagelijkse praktijk aan nieuwe internationale standaarden bij kredietwaardigheidsbeoordeling, faillissementswetgeving etc.

Vervolgens kwam een veelheid aan deelonderwerpen aan de orde. Workshops en inleidingen over oplossingen in de ICT (Prof. Dr. Berd Weiss en Thomas Stach van de Hochschule Bochum), Kunstmatige intelligentie in credit management (Ushan Ganeshananthan, CEO bij bij KIANA Systems) en een uitstekend betoog over Cross functional involvement in credit management door Elene Evplona namens het Russische Kaspersky Lab.

“Onze”Jacques Vincken (Credit Manager Global Retail and Global Chemicals, SHELL Downstream Services International BV) kennen velen van u al langere tijd als een uitstekend inleider, altijd op hoog niveau. Zo ook in Kassel, waar hij een aandachtig publiek zijn visie gaf op het ontwikkelingsproces van “basic” debiteurenbeheer tot strategisch credit management. Hij ziet hierbij-een diepere ambitie naar professionele excellentie in ons vakgebied.

Weblink: www.bvcm.dehttp://www.cm-kongress.de/2017/

Shares